Způsoby objednávání

Pomůžeme Vám, ať chcete objednávat jakkoli.

Nebezpečné produkty

Produkty nebezpečné pro dopravu a zásobování

Velké objednávky

Při objednávkách za více než 
12 500 Kč můžeme snížit cenu.

E-Procurement

Optimalizace nákupních procesů

Termínové a plánované objednávky

Vaše objednávky můžeme doručit tak, jak si přejete.

Služba naceňování BOM

Pokud potřebujete pomoci při nalezení vhodných součástí z Vašeho BOM, kontaktujte nás.

Cenové nabídky online

Spravujte a uplatňujte cenové nabídky online.

Rozšířený sortiment

100 000 dalších výrobků mimo standardní sortiment

Výrobní balení

Nabízíme flexibilní množství přímo ze skladu.

Purchasing Manager

Pomůžeme Vám s řízením procesů a snižováním nákladů.

Doručení

Rychlé a spolehlivé dodání

Sledování zásilky

Sledujte expedici a doručení svých objednávek online.

Vrácení zboží a reklamace

Zboží Vám vyměníme nebo vrátíme peníze

Můj účet

Objednávejte, spravujte cenové nabídky, sledujte zásilky, aktualizujte své údaje,...vše na jednom místě

Fakturace a platby

Platební podmínky a kopie faktury

DesignSpark

Online komunita pro techniky s návrhářskými nástroji ZDARMA

Management kvality & řízení jakosti

Zde se dozvíte více o evropských směrnicích RoHS a WEEE a certifikátech ISO

Recyklace

Politika RS v oblasti recyklování

Management kvality & řízení jakosti

Sladěním našich obchodních procesů s požadavky stanovenými v následujících normách jsme schopni Vám poskytnout bezkonkurenční úroveň služeb a kvalitu výrobků.

Řízení jakosti je základním stavebním kamenem našeho podnikání. Zaručuje dodržování následujících zásad:

 • Pozorně nasloucháme našim zákazníkům.
 • Jsme proaktivní v předvídání potřeb a očekávání zákazníků.
 • Trvale dodržujeme platné legislativní předpisy při všech činnostech společnosti.
 • Poskytujeme marketingové, technické a podpůrné materiály, které jsou snadno přístupné a snadno srozumitelné.
 • Usilujeme o zlepšení našich provozních procesů, produktů a služeb ve prospěch našich zákazníků.

Abychom mohli požadavky našich zákazníků splnit v plném rozsahu, je naše společnost držitelem certifikátů dle norem ISO 9001, ISO 14001, ESD S.20.20-2014 a RoHS & WEEE. 


ISO 9001:2015

ISO 9001 je mezinárodní norma pro Systémy řízení kvality (QMS), která definuje řadu standardizovaných požadavků. 

Certifikát ISO 9001:2015

ISO


ISO 14001:2015

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, při zvážení ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. 

Certifikát ISO 14001:2015 (RS Components Limited - angl.)
Certifikát ISO 14001:2015 (RS Components GmbH - něm.)
ESD S20.20-2014

ESD S20.20-2014 stanoví požadavky na ochranu součástek proti elektrostatickému výboji ve výrobním procesu a službách.

Certifikát ESD S20.20-2014

ESD 20:20


RoHS a WEEE

RoHS je zkratka názvu směrnice Evropské unie "Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment", česky "Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních", která byla vydaná v roce 2003 spolu se směrnicí WEEE, zkratka názvu "Waste Electrical and Electronic Equipment", česky „Nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením“.

Směrnice RoHS omezuje použití šesti látek při výrobě elektronických a elektrických zařízeních. Členské státy musí zajistit, aby elektrické a elektronické přístroje uváděné nově do oběhu počínaje 1. červencem 2006 neobsahovaly žádné olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromovaný bifenyl (PBB) a polybromovaný difenyléter (PBDE).

Třídy přístrojů, jichž se směrnice RoHS týká:

 • Velké přístroje pro domácnost
 • Malé přístroje pro domácnost
 • Přístroje pro informační technologie a telekomunikace
 • Elektrické a elektronické nástroje (výjimkou jsou stacionární průmyslové velké nástroje)
 • Osvětlovací tělesa
 • Spotřebitelská zařízení
 • Přístroje zábavní elektroniky Hračky a rovněž přístroje pro sport a volný čas
 • Automatické výstupní přístroje

Související informace: RoHS Směrnice

Cílem směrnice WEEE je prevence před odpadem elektrických a elektronických zařízení, opětovné použití, recyklace a jiné způsoby zacházení s takovým odpadem za účelem redukování výskytu odpadu.

Směrnice WEEE se týká všech již jmenovaných přístrojů plus:

 • Lékařské přístroje (výjimkou jsou implantované a infikované výrobky)
 • Přístroje pro sledování, hlídání a kontrolu

Související informace: WEEE Směrnice 


Poslední aktualizace 26. července 2021