Přihlášení / Zaregistrujte se a získejte přístup ke svým benefitům
Nedávno hledané

  Jednožilový kabel

  Máme rozsáhlou sbírku vodičů a jednožílových kabelů, který zahrnuje spínací zařízení a kabely se třemi jmenovitými parametry, vodiče pro připojení a zařízení, termočlánky a vysokoteplotní vodiče.

  Co je vodič?

  Vodič je jeden kovový pramen nebo více kovových pramenů dohromady v jedné izolované objímce. Vysílají a přijímají telekomunikační signály, nesou mechanické zatížení a mohou přenášet elektřinu. Vodiče jsou k dispozici v různých velikostech a typech jako jsou plné, jednojádrové, pletené a kroucené.

  Co je to jednoduché jádro?

  Jednoduché jádro znamená, že se jedná o jeden kus kovového drátu, typicky měď nebo hliník, s izolací kolem něj. Vodič může mít různé průměry, s rostoucí velikostí drátu se flexibilita obecně sníží.

  Jaký je rozdíl mezi vodičem a jednoduchým jádrem?

  Vodič a jednoduché jádro mohou na základě použití termínu vodič odkazovat na stejnou věc. Pokud existuje pouze jeden pramen, pak je vodič jednožílový.

  Jaké typy vodičů existují?

  Níže jsou uvedeny nejběžnější typy vodičů, které jsou k dispozici, každý z nich může být použit pro různé typy projektů, které jsou komerční, průmyslové a dokonce i osobní.

  • Pletený vodič – má malé prameny drátu spletené dohromady a uzavřené v izolovaném pouzdru. Dobře vedou elektřinu, jsou odolné a používají se pro potlačení šumu nebo stínění EMI.
  • Vodič do drsného prostředí – používá se v prostředích s vysokými teplotami a materiály, které mohou vodiče poškodit, jako jsou oleje, UV světlo a některé kyseliny a zásady.
  • Vysokoteplotní vodič – vodič je obvykle měděný s niklovým povlakem. Izolační materiál musí být schopen odolávat vysokým teplotám.
  • Vodič pro připojení zařízení – obvykle se jedná o jeden izolovaný vodič, který je užitečný pro aplikace s nízkým napětím a nízkým proudem. Používá se pro vnitřní kabeláž řídicí jednotky, spotřební elektronické vybavení, spotřebiče, ovládací panely, a v některých oblastech vozidel.
  • Termočlánkový vodič – používá se v termočlánku od bodu snímače ke koncovému bodu CJC, kde měří signál.

  Jaké typy jednožilového kabelu existují?

  Jednožilové kabely jsou nejvhodnější pro pevné instalace a také pro vnitřní zapojení určitých typů zařízení. Bude se lišit v závislosti na velikosti mědi, rozsahu napětí a teploty, ve kterém může pracovat.

  Co je rozvaděč?

  Kabel rozvaděče je elektrický kabel používaný v rozvodných systémech, které izolují elektrická zařízení. Jedná se o obecný termín, který může odkazovat na mnoho různých typů kabelů, které mohou činnost provádět, například trojdimenzovaný kabel. Rozvodný systém pomáhá chránit napájecí systém před zátěžovým stavem, který může být příliš vysoký, a také před poruchami.

  Co je kabel se třemi jmenovitými parametry?

  Kabel se třemi jmenovitými parametry, také známý jako panelový kabel, je typ jednožilového kabelu, který je samozhášecí a má vysoce kvalitní izolaci. Jedná se o vysokoteplotní kabely, které mohou pracovat nepřetržitě ve vysokých teplotách.