Nedávno hledané

  Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách RS

  Společnost RS Components Sp. z o.o. („dále jen RS“) usiluje o zajištění ochrany Vašich osobních údajů. Z tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak se bude zacházet s Vašimi osobními údaji, když použijete nebo se zaregistrujete na stránky RS Online, budete mluvit se členem našeho týmu zákaznických služeb, navštívíte prodejnu nebo se dostanete do jiného kontaktu se společností RS.

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na osobní údaje shromážděné přes DesignSparkConnected Thinking, „rsdelivers.com“ nebo naši mateřskou společnost Electrocomponents plc v rámci jejích firemních činností. Více informací se dozvíte z prohlášení o ochraně osobních údajů uvedených na těchto webových stránkách.

  Jaké osobní údaje společnost RS shromažďuje?

  Jaké osobní údaje společnost RS shromažďuje?

  Společnost RS od Vás shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo při využití našich webových stránek, např.:

  • údaje o sobě a společnosti, pro kterou pracujete, při registraci účtu u naší společnosti. Mezi tyto údaje může patřit Vaše jméno a kontaktní údaje, název Vaší společnosti a firemní údaje, údaje o Vaší roli ve společnosti a o tom, jak jste se o stránkách dozvěděli,
  • transakční, fakturační a dodací údaje, pokud u nás nakoupíte nebo objednáte poskytnutí jednoho z našich řešení nebo služeb,
  • záznamy o Vašich interakcích s námi, např. pokud e-mailem pošlete reakci na naše webové stránky, položíte technickou otázku, nahlásíte problém nebo nás jiným způsobem kontaktujete; vezměte prosím na vědomí, že pokud nám zavoláte, můžeme hovor nahrávat pro účely kontroly dodržování předpisů, kvality a školení zaměstnanců,
  • pokud se zúčastníte některého z našich zákaznických průzkumů nebo se zúčastníte soutěže,
  • pokud budete komunikovat s některým z našich prodejců, např. v prodejně, na veletrhu nebo v prostorách zákazníka.
  • Můžeme také vést záznamy o určitých podrobnostech týkající se toho, jak používáte naše webové stránky, např. webová stránka, z které jste přišli nebo na kterou odcházíte, jedinečné ID Vašeho zařízení, Vaše adresy IP a operační systém, reklamy, na které klikáte, produkty, které vyhledáváte, produkty, které si kupujete, a informace, které stahujete. Marketingové e-maily, které Vám pošleme, mohou také automaticky odhalit, zda jste obdrželi nebo otevřeli e-mail nebo klikli na odkaz v našich marketingových materiálech. Tyto informace používáme pro naše vlastní měření výkonnosti, ale také k tomu, abychom Vám na míru přizpůsobili naše propagační sdělení a reklamy.

  Jak využívá společnost RS mé osobní údaje?

  V závislosti na tom, jak používáte RS Online, jak s námi komunikujete a jaká povolení jste nám udělili, využijeme Vaše osobní údaje k těmto účelům:

  • splnění Vaší objednávky, případně poskytnutí služeb, které jste si objednali,
  • správa Vašeho internetového účtu u naší společnosti,
  • správa a reagování na případné dotazy nebo stížnosti zaslané našemu týmu zákaznických služeb,
  • personalizace RS Online a zobrazování obsahu, o kterém se domníváme, že o něj budete mít největší zájem, na základě informací na Vašem účtu, historie Vašich nákupů a Vaší aktivity při prohlížení stránek,
  • zlepšování a správa RS Online a sledování používání těchto stránek,
  • průzkum trhu, například Vás můžeme požádat o hodnocení našich produktů a služeb,
  • zasílání marketingových sdělení a zobrazování cílené reklamy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo tak smíme činit na základě jiného oprávnění,
  • pro bezpečnostní účely, při vyšetřování podvodů, příp. za účelem ochrany nás a třetích stran,
  • v zájmu dodržování našich zákonných a regulačních povinností.

  Při zpracování Vašich osobních údajů se na základě zákonů na ochranu osobních údajů spoléháme na tato právní východiska:

  • protože zpracování je nezbytné ke splnění smlouvy s Vámi nebo podniknutí kroků před uzavřením smlouvy s Vámi (např. pokud jste si u nás něco zakoupili, použijeme Vaše osobní údaje ke zpracování platby a splnění Vaší objednávky),
  • protože je to oprávněným zájmem společnosti RS a Vaší společnosti, pokud pokládáte objednávky jménem Vaší společnosti,
  • protože jsme získali Váš souhlas (např. pokud jste se na nás obrátili s dotazem, pokud jste do svého účtu uvedli nepovinné údaje nebo pokud udělíte souhlas s tím, že od nás budete dostávat marketingová sdělení),
  • protože je to oprávněným zájmem společnosti RS jako poskytovatele produktů a služeb v oblasti elektronické komerce v zájmu udržování a propagování našich služeb. Vždy se snažíme lépe porozumět našim zákazníkům, abychom mohli nabízet ty nejlepší produkty a zákaznické zkušenosti. Vaše údaje použijeme k tomu, abychom upravili Vaše zobrazení RS Online, abychom zajistili vyšší zajímavost a relevantnost produktů a nabídek, které se Vám zobrazují.

  S kým sdílí společnost RS Vaše osobní údaje?

  Společnost RS musí v rámci podnikání sdílet údaje s určitými vybranými třetími stranami:

  • Skupina Electrocomponents: Společnost RS Components Ltd je členem celosvětové skupiny společností, jejíž mateřskou společností je společnost Electrocomponents plc. Kompletní údaje o skupině společností Electrocomponents naleznete na adrese www.electrocomponents.com. RSpolečnost RS sdílí osobní údaje s ostatními členy skupiny Electrocomponents v míře nezbytné k zajištění podpory našich služeb a vylepšování prostředí pro naše zákazníky.
  • Poskytovatelé služeb: Údaje předáváme našim poskytovatelům služeb jednajícím naším jménem (např. společnostem, které poskytují digitální marketingové služby, jako jsou doporučení produktů, statistické analýzy, obchodní a provozní reporty, optimalizace webových stránek) a třetím stranám zapojeným do dodavatelského řetězce (např. přepravci, poskytovatelé kurýrních služeb a zasilatelské společnosti). Příležitostně sdílíme osobní údaje také s našimi profesními a právními poradci.
  • Orgány veřejné správy: Má-li být Vaše objednávka doručena mimo Spojené království, může být nutné sdílet údaje s celními orgány ve Spojeném království i v zemi určení. Osobní údaje můžeme také sdílet s bezpečnostními složkami nebo jiným orgánem veřejné správy, např. za účelem nahlášení podvodu nebo v reakci na zákonnou žádost. Pokud si zakoupíte jakékoli televizní vybavení, Vaše údaje budou předány televiznímu licenčními orgánu v souladu se zákonem Wireless Telegraphy Act z roku 1967.
  • Kontrola úvěrové historie a historie podvodů: Údaje můžeme sdílet s agenturami poskytujícími informace o úvěruschopnosti a se třetími stranami zapojenými do prevence a odhalování podvodů.
  • Média: Čas od času můžeme vydat agregovanou a anonymizovanou marketingovou statistiku pro obchodní partnery nebo tuto statistiku využít v tiskových zprávách, reklamě či publikovaných zprávách. V těchto tiskových zprávách, reklamách nebo jiných zprávách bychom Vás nebo jakéhokoli jiného zákazníka osobně identifikovali pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Prodej podniku nebo majetku: V případě, že budeme prodávat jakákoli obchodní aktiva, osobní údaje našich zákazníků mohou být sděleny potenciálními kupujícímu. V tomto případě vyvineme přiměřené úsilí k tomu, abychom zajistili, že kupující bude zavázán podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Společnost RS může sdělit osobní údaje v případech, kdy se domníváme, že jejich sdělení je nezbytné k zajištění ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti RS, našich zákazníků, zaměstnanců nebo veřejnosti nebo když k tomu budeme jiným způsobem ze zákona oprávněni.

  Kde uchovává společnost RS mé osobní údaje a na jak dlouho?

  Skupina Electrocomponents je globální skupina společností a společnost RS taktéž využívá poskytovatele služeb sídlící po celém světě. V důsledku toho mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány v zemích mimo Evropu, a to včetně zemí, v nichž můžete mít menší zákonná práva, co se týče Vašich údajů, než máte podle místních zákonů. Pokud předáme osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, v souladu s platnými právními předpisy zajistíme, aby byla Vaše práva na ochranu osobních údajů řádně ochráněna vhodnými ochrannými opatřeními. Budete-li si přát zjistit o těchto ochranných opatřeních více, obraťte se na nás.

  Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak dlouho je budeme potřebovat pro účely uvedené výše, a proto se tato lhůta bude lišit v závislosti na Vaší interakci s naší společností. Například, pokud si od nás něco zakoupíte, uchováme záznam o Vašem nákupu po dobu nezbytnou k fakturaci a pro daňové a záruční účely. Můžeme také uchovávat záznam korespondence s Vámi (např. pokud jste produkt reklamovali), a to tak dlouho, jak bude nutné pro účely ochrany před právními nároky. Více informací o délce uložení souborů cookie naleznete v zásadách používání souborů cookie.

  Pokud Vaše údaje již nebudeme potřebovat, smažeme je. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte od odběru našich marketingových sdělení, ponecháme si záznam o Vaší e-mailové adrese, abychom zabránili zasílání marketingových e-mailů v budoucnu.

  Co dělá společnost RS k zajištění ochrany mých osobních údajů?

  Společnost RS Components se vždy snaží zajistit nejvyšší úroveň služeb a bezpečnosti pro naše zákazníky a stránky RS Online byly konkrétně navrženy s důrazem na zabezpečení.

  Abychom zajistili bezpečnost a ochranu Vašich osobních údajů vždy, když pošlete jakékoli citlivé informace, jako jsou čísla kreditních karet a údaje o účtu, použijeme tyto způsoby zabezpečení:

  • 128bitové šifrování Secure Sockets Layer (SSL) – nejmodernější technologie kódování a ochrany Vašich údajů – což je Vaše záruka bezpečné a zabezpečené transakce.
  • Když odesíláte citlivé informace, záruka zabezpečení RS VeriSign bude signalizovat, že aktuální informace budou zašifrované. To znamená, že Vaše údaje jsou chráněny a je bezpečné je odeslat.
  • Citlivé informace o kreditních kartách uložené v našich interních systémech jsou také uchovávány v zašifrovaném formátu.
  • Informace o Vašem účtu RS Online a osobní profil RS Online jsou chráněny heslem, takže přístup k těmto osobním údajům máte jenom a pouze Vy. Informace o Vašem účtu RS Online a osobní profil RS Online můžete upravovat s využitím svého uživatelského jména a hesla RS Online a kliknutím na tlačítko Aktualizovat mé údaje na navigační liště na domovské stránce. Doporučujeme Vám, abyste nikomu nesdělovali své heslo. Nikdy Vás nebudeme žádat o sdělení Vašeho hesla v nevyžádaném telefonním hovoru ani v žádném nevyžádaném e-mailu.

  ** Jak využívá společnost RS mé osobní údaje k marketingovým účelům?**

  Pokud nezvolíte vynětí (tzv. opt-out) během registrace při zakládání účtu a nákupu, může Vám společnost RS zasílat e-maily, volat či posílat SMS ohledně produktů a služeb společnosti RS. Kromě toho Vám můžeme příležitostně zasílat komunikaci typu direct mail ohledně produktů, které by Vás mohly zajímat.

  Je pravděpodobné, že některá nebo všechna tato marketingová sdělení Vám budou uzpůsobena na míru na základě toho, co o Vás, případně Vaší společnosti víme, např. z Vašeho osobního profilu RS Online, o Vašem předchozím vyhledávání a historii prohlížení stránek na RS Online a z Vaší nákupní aktivity.

  Pokud si již nepřejete, abychom Vás kontaktovali, máte kdykoli možnost:

  • upravit své preference v sekci „Můj účet – aktualizace údajů“ v oblasti Můj účet, do které se kdykoli dostanete přes odkaz na navigační liště,
  • odhlásit se od odběru e-mailů kliknutím na odkaz v každém e-mailu

  Můžete se také setkat s reklamami společnosti RS na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí. Tyto reklamy Vám mohou být přizpůsobeny na míru pomocí souborů cookies (které sledují Vaši aktivitu na webu a umožňují nám tak předkládat inzerci zákazníkům, kteří navštívili RS Online). Pokud vidíte reklamu na sociálních sítích, může to být díky tomu, že jsme sociální síti zadali, aby se reklamy zobrazovaly našim zákazníkům nebo uživatelům, kteří splňují demografický profil našich zákazníků. V některých případech se může patřit sdílení Vaši e-mailové adresy se sociální sítí. Pokud již nechcete vidět personalizované reklamy, můžete změnit nastavení souborů cookies a ochrany osobních údajů ve Vašem prohlížeči na těchto webových stránkách třetích stran.

  Jak mohu přistupovat ke svým osobním údajům, aktualizovat je, opravovat či odstranit?

  Informace na svém osobním profilu si můžete zobrazit a upravit kdykoli kliknutím na sekci „Můj profil – Aktualizovat údaje“ v oblasti Můj účet, k níž máte kdykoli přístup prostřednictvím odkazu na navigační liště.

  Pokud jste zapomněli své heslo nebo máte nějaké jiné problémy s přístupem k RS Online, kontaktujte zákaznický servis RS na čísle +420 234 749 737.

  Máte-li dotaz ohledně svých osobních údajů, který nemůžete vyřešit přes svůj osobní profil, obraťte se na nás s využitím níže uvedených údajů. Podle zákona o ochraně osobních údajů Spojeného království máte právo na přístup (včetně strojově čitelného formátu), opravu a žádost o výmaz svých osobních údajů a společnost RS vyhoví všem žádostem o uplatnění těchto práv v souladu s platnými právními předpisy. Vezměte však na vědomí, že tato práva jsou v řadě případů omezena a může se vyskytnout situace, kdy Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět.

  ** Soubory cookie**

  Společnost RS používá soubory cookie a podobné technologie k zajištění funkčnosti RS Online, zlepšování webových stránek a personalizaci RS Online. Více informací o souborech cookie se dozvíte v našich Zásadách používání souborů cookie.

  Kontakt

  Otázky týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů směřujte e-mailem na adresu: info@rscomponents.cz

  Pokud máte nějaké otázky nebo obavy ohledně svých osobních údajů máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit v zájmu promítnutí změn právních předpisů, regulatorních pravidel nebo našich postupů nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem. Pokud se tak stane a bude-li to vyžadováno ze zákona, předložíme Vám nové a aktualizované oznámení obsahující podrobné informace o tom, jak se mění způsob používání Vašich osobních údajů, a popř. si vyžádáme Váš souhlas s dalším zpracováním.

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v dubnu 2018.