Nedávno hledané

  Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách RS

  Společnost RS Components Sp. z o.o. („dále jen RS“) se zavázala chránit vaše soukromí. Prosíme přečtěte si následující prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste věděli, jak bude s vašimi osobními údaji zacházeno při používání nebo registraci na stránce RS Online, komunikaci se členem našeho týmu zákaznických služeb, při návštěvě pobočky RS nebo při jiné komunikaci s RS.

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na osobní údaje shromážděné prostřednictvím DesignSpark, OKdo, Connected Thinking, „rsdelivers.com“ nebo naší mateřské společnosti RS Group plc v kontextu jejích firemních aktivit. Další informace naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách.

  Jaké osobní údaje společnost RS shromažďuje?

  Jaké osobní údaje společnost RS shromažďuje?

  Jaké osobní údaje RS shromažďuje? 

  RS shromažďuje vaše osobní údaje, které nám poskytujete přímo nebo skrze používání našich webových stránek, například: 

  • Údaje o vás samotných a společnosti, ve které pracujete, když si u nás zaregistrujete účet. Tyto mohou zahrnovat vaše jméno a kontaktní údaje, název vaší společnosti a podrobnosti o ní, informace o vaší pracovní pozici ve společnosti, a to, jak jste se o stránce dozvěděli.
  • Údaje o platbě, fakturační a dodací údaje, pokud u nás nakoupíte nebo uzavřete smlouvu na jedno z našich řešení nebo služeb.
  • Záznamy vašich interakcí s námi, např. pokud na naše webové stránky odešlete e-mailovou zpětnou vazbu, vznesete technický dotaz, oznámíte problém nebo nás kontaktujete jiným způsobem. Berte prosím na vědomí, že pokud nám zavoláte, můžeme hovor nahrávat pro účely dodržování předpisů, kvality a školení zaměstnanců. Vždy tak ale budeme činit jen s vaším souhlasem.
  • Pokud odpovíte na některý z našich zákaznických průzkumů nebo se zapojíte do soutěže.
  • Pokud komunikujete s některým z našich obchodních zástupců, například na obchodní přepážce, na veletrhu nebo v zákaznických prostorech.
  • Můžeme také zaznamenávat určité údaje o tom, jak používáte naše webové stránky, jako jsou například webové stránky, ze kterých jste přišli nebo na které přejdete, jedinečnou ID vašeho zařízení, vaše IP adresy a operační systém, reklamy, na které kliknete, produkty, které vyhledáváte, produkty, které nakupujete a informace, které stahujete. Marketingové e-maily, které vám zasíláme, mohou také automaticky rozpoznat, zda jste e-mail obdrželi nebo otevřeli nebo zda jste klikli na odkaz v našich reklamních materiálech. Tyto informace používáme pro měření našich výsledků, ale také proto, abychom vám mohli přizpůsobit naše propagační sdělení a reklamu.
  • RS někdy také přijímá vaše údaje od třetích stran. Zejména můžeme z obchodních databází získat údaje o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete.

  Některé z výše uvedených informací jsou povinné při vytváření účtů a provádění nákupů. Zda jsou informace povinné, je uvedeno při registraci nebo nákupu našich produktů či služeb. Pokud je neposkytnete, je možné, že vám nebudeme schopni vytvořit účet nebo uskutečnit vaše nákupy. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ostatní informace dobrovolné, pokud se je však rozhodnete neposkytnout, může být jakákoli reklama, kterou obdržíte, méně relevantní a vám poskytnutý servis nebude přizpůsoben vašim potřebám.  

  Jak RS používá mé osobní údaje a jaký je právní důvod pro toto použití? 

  V závislosti na způsobu, jakým používáte RS Online, na vašich interakcích s námi a na oprávněních, která nám udělíte, budeme vaše osobní údaje používat pro následující účely a z těchto právních důvodů: 


  Účel

  Druh údaje

  Právní důvod

  Vaše registrace jako zákazníka a vytvoření vašeho účtu. Provedení vaší objednávky anebo poskytnutí služeb. 

  Vaše kontaktní údaje. Informace o vaší pracovní pozici a společnosti, ve které pracujete. Vaše dodací a fakturační údaje. 

  Plnění s vámi uzavřené smlouvy. Podniknutí kroků na vaši žádost předtím, než s vámi uzavřeme smlouvu. 

  Vyřizování a odpovídání na jakékoli vaše dotazy nebo stížnosti. 

  Vaše kontaktní údaje a jakékoli interakce s námi. 

  Oprávněný zájem (vedení našeho podnikání a poskytování služeb našim zákazníkům). 

  Přizpůsobení si RS Online a ukázání vám obsahu, o kterém si myslíme, že vás bude nejvíce zajímat. 

  Informace o vašem účtu. Historie vašich nákupů. Vaše aktivita při prohlížení. 

  Oprávněný zájem (propagace našich produktů a služeb našim zákazníkům). 

  Přizvání vás k účasti a spravování zákaznických průzkumů, recenzí a dalších aktivit spojených s průzkumem trhu, které provádí RS a jiné organizace naším jménem. 

  Vaše kontaktní údaje. 

  Váš souhlas.  Oprávněný zájem (vedení našeho podnikání, poskytování služeb našim klientům a zlepšování našich produktů a služeb). 

  Zasílání vám marketingových zpráv a zobrazování vám cílené reklamy týkající se našich produktů a služeb. 

  Informace o vašem účtu. Historie vašich nákupů. Vaše aktivita při prohlížení. Údaje o vaší společnosti. 

  Váš souhlas.  Oprávněný zájem (propagace našich produktů a služeb). 

  Správa jakýchkoli soutěží, kterých se zúčastníte. 

  Vaše kontaktní údaje. Vaše dodací údaje. 

  Oprávněný zájem (propagace našich produktů a služeb našim zákazníkům prostřednictvím soutěží a vedení našich soutěží). 

  Zlepšování a údržba RS Online a sledování jejího použití. 

  Vaše aktivita při prohlížení. Vaše interakce s našimi webovými stránkami. 

  Váš souhlas.  Oprávněný zájem (provozování našich webových stránek a zlepšování jejich provozu). 

  Vyšetřování podvodů a v případě potřeby ochrana sebe a třetí strany. 

  Informace o vašem účtu. Historie vašich transakcí. Vaše využití našeho webu. 

  Oprávněný zájem (prevence a odhalování podvodů nebo jiného protiprávního jednání). 

  Plnění naší povinnosti v oblasti finančního výkaznictví a zveřejňování vůči naší mateřské společnosti, daňovým úřadům a regulačním orgánům. 

  Historie vašich transakcí. Vaše dodací a fakturační údaje. 

  Zákonná povinnost. 

  Pokud jsme zpracovali osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, pak – jak to vyžaduje právo na ochranu osobních údajů – jsme provedli test proporcionality, abychom zaznamenali své zájmy, zvážili, jaký bude mít zpracování dopad na jednotlivce, a posoudili, zda při zpracování převažují zájmy jednotlivců nad našimi zájmy. 

  S kým RS sdílí mé osobní údaje? 

  Aby mohla RS provozovat své podnikání, musí sdílet informace s určitými vybranými třetími stranami: 

  • RS Group: RS Components Sp. z o.o. je členem celosvětové skupiny společností, jejíž mateřskou společností je RS Group plc. Úplné podrobnosti o společnostech RS Group najdete na https://www.rsgroup.com. V mezích nutnosti sdílí RS osobní údaje s ostatními členy RS Group, aby podpořila své služby a zvýšila svůj přehled o zákaznících.
  • Poskytovatelé služeb: Poskytujeme informace našim poskytovatelům služeb jednajícím naším jménem (například společnostem, které poskytují služby v oblasti digitálního marketingu, jako je doporučení produktů, statistické analýzy, obchodní a provozní informace, optimalizace webových stránek), a také třetím stranám zapojeným do dodavatelského řetězce (například dopravcům, kurýrům a doručovacím společnostem). Příležitostně také sdílíme osobní údaje s našimi odbornými a právními poradci.
  • Státní orgány: Pokud má být vaše objednávka doručena mimo Českou republiku, je možné, že budeme muset sdílet informace s celními orgány ve České republice i v zemi určení. Osobní údaje můžeme také sdílet s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými státními orgány, např. z důvodu nahlášení podvodu nebo v reakci na oprávněnou žádost.
  • Kontrola úvěrů a podvodů: Můžeme sdílet informace s úvěrovými referenčními agenturami a třetími stranami, které se zabývají prevencí a odhalováním podvodů.
  • Média: Příležitostně můžeme obchodním partnerům předat úhrnné a anonymizované marketingové statistiky nebo je můžeme použít v tiskových zprávách, reklamách či zveřejňovaných zprávách. V takových tiskových zprávách, reklamách nebo zprávách bychom vás nebo jakéhokoli jiného zákazníka osobně označili pouze s vaším předchozím souhlasem.
  • V případě, že prodáme jakákoli obchodní aktiva, mohou být osobní údaje našich zákazníků zpřístupněny potenciálnímu kupci. V takovém případě se budeme snažit zajistit, aby byl kupující zavázán dodržovat podmínky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

  RS může také zpřístupnit osobní údaje v případech, kdy se domníváme, že je zveřejnění nezbytné k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti RS, našich zákazníků, zaměstnanců či veřejnosti, nebo pokud nám to jinak umožňuje zákon. 

  Kde a po jak dlouhou dobu RS uchovává mé osobní údaje? 

  RS Group je celosvětová skupina společností a RS taktéž využívá poskytovatele služeb působící po celém světě. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje zpracovávány v mimoevropských zemích, včetně zemí, ve kterých můžete mít v souvislosti s vašimi údaji méně práv než podle místního práva. Pokud převedeme osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, v souladu s platnými zákony zajistíme, aby byla vaše práva na soukromí přiměřeně chráněna vhodnými zárukami. Pokud byste chtěli získat více informací týkající se těchto bezpečnostních opatření, obraťte se na nás. 

  Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nutné pro účely uvedené výše, a proto se tato doba bude lišit v závislosti na vašich interakcích s námi. Pokud jste u nás například provedli nákup, budeme uchovávat záznamy o vašem nákupu po dobu nezbytnou pro fakturační, daňové a záruční účely. Můžeme také uchovávat záznamy o korespondenci s vámi (například o vámi podané stížnosti na produkt), a to po dobu nezbytně nutnou k ochraně před právním sporem. Další informace o délce trvání souborů cookie naleznete v Zásadách používání souborů cookie. 

  Pokud již vaše údaje nebude třeba uchovávat, vymažeme je. Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte z odběru našich reklamních sdělení, uchováme si záznam o vaší e-mailové adrese, abychom zajistili, že vám v budoucnu nebudeme reklamní e-maily zasílat. 

  Co RS dělá pro ochranu mých osobních údajů?

  RS se vždy zaměřuje na to, aby svým zákazníkům poskytovala nejvyšší úroveň služeb a zabezpečení. Webové stránky byly speciálně navrženy s ohledem na bezpečnost.  Abychom byli při každém vašem odeslání jakýchkoli informací schopni zajistit bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů, používáme následující metody zabezpečení: 

  • Nejmodernější technologie pro šifrování a ochranu vašich dat pro bezpečnou a zabezpečenou transakci.
  • Pokud to bude možné, budou vaše informace po odeslání uloženy v šifrovaném formátu. Znamená to, že vaše informace jsou chráněny a lze je bezpečně odeslat.
  • Informace o vašem účtu v RS Online a osobní profil v RS Online jsou chráněny heslem, abyste k těmto osobním údajům měli přístup pouze vy. Informace o svém účtu RS Online a profilu RS Online můžete upravit pomocí svého uživatelského jména a hesla pro RS Online.

  Jak RS používá mé osobní údaje pro marketingové účely?

  S výjimkou případů, kdy jste si při registraci účtu a nákupu marketing odhlásili nebo když jsme si váš souhlas s marketingem vyžádali a vy jste jej neudělili, může vám RS zasílat e-maily, volat nebo psát SMS týkající se produktů a služeb RS. Kromě toho vám můžeme příležitostně zasílat přímé poštovní zásilky týkající se produktů, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Je možné, že některá nebo všechna tato reklamní sdělení budou pro vás přizpůsobena na základě toho, co o vás anebo vaší společnosti víme, například z vašeho osobního online profilu, z vašich předchozích vyhledávání a historie procházení na RS Online a vaší nákupní aktivity. Pokud již nechcete, abychom se na vás obraceli, můžete kdykoli: 

  • Upravit své preference v části „Aktualizace údajů mého profilu“ na stránce Můj účet, ke které se můžete kdykoli dostat prostřednictvím odkazu v navigační liště;
  • Odhlásit se z odběru e-mailů kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu; nebo
  • Poslat nám e-mail na:  info@rscomponents.cz

  V případě potřeby máte právo odmítnout přímý marketing nebo profilování, které provádíme pro přímý marketing (toto právo můžete uplatnit kdykoli).  Mohou se vám také zobrazovat reklamy RS na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí. Tyto reklamy vám mohou být přizpůsobeny pomocí souborů cookie (které sledují vaši aktivitu na webových stránkách, abychom mohli zobrazovat reklamy zákazníkům, kteří navštívili RS Online). Pokud vidíte reklamu na sociálních sítích, může to být proto, že jsme sociální síť zapojili do zobrazování reklam našim zákazníkům nebo uživatelům, kteří odpovídají demografickému profilu našich zákazníků. V některých případech to může také znamenat sdílení vaší e-mailové adresy se sociální sítí. Pokud již nechcete zobrazovat přizpůsobené reklamy, můžete změnit nastavení souborů cookie a ochrany osobních údajů ve svém prohlížeči a na webových stránkách daných třetích stran. 

  Jak mohu získat přístup, aktualizovat, opravit nebo odstranit své osobní údaje?

  Informace o svém osobním profilu můžete kdykoli zobrazit a upravit kliknutím na část „Můj profil – podrobnosti o aktualizaci“ v části Můj účet, ke které se můžete kdykoli dostat prostřednictvím odkazu v navigační liště. 

  Pokud jste zapomněli své heslo nebo máte jiné problémy s přístupem k RS Online, obraťte se na zákaznický servis RS na čísle +420 234 749 737. 

  Pokud máte dotaz týkající se vašich osobních údajů, který nemůžete vyřešit prostřednictvím svého osobního online profilu, obraťte se na nás skrz níže uvedené údaje. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na přístup (včetně strojově čitelného formátu), opravu, právo požadovat vymazání, vznesení námitky proti našemu zpracování nebo jeho omezení, právo požadovat přenos (přenesení) vašich osobních údajů do jiné společnosti nebo na třetí stranu a RS vyhoví jakýmkoli žádostem o uplatnění těchto práv v souladu s platnými právními předpisy. Upozorňujeme však na to, že tato práva mají řadu omezení a mohou nastat okolnosti, za kterých nebudeme schopni vaší žádosti vyhovět. 

  V případě, že se opíráme o váš souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu poskytnutém před jeho odvoláním. Pro zpracování vašich údajů pro jiné účely však můžeme mít jiné právní důvody, například ty, které jsou uvedeny výše.  

  Soubory cookie 

  RS používá soubory cookie a podobné technologie k zajištění funkčnosti RS Online, zlepšování webových stránek a personalizaci RS Online. Další informace o souborech cookie najdete v našich Zásadách používání souborů cookie. 

  Kontaktujte nás

  Máte-li dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo toho, jak používáme vaše osobní údaje, zašlete nám e-mail na info@rscomponents.cz  

  Máte-li obavy, které nebyly vyřešeny, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Aktualizace Zásad o ochraně osobních údajů

  Tyto zásady o ochraně osobních údajů můžeme příležitostně změnit, abychom v souladu se zákonem reagovali na změny v legislativě, regulačních pokynech nebo v našich postupech na ochranu osobních údajů. Pokud k tomu dojde a vyžaduje-li tak zákon, poskytneme vám nové nebo aktualizované oznámení, ve kterém bude podrobně uvedeno, jak se mění používání vašich osobních údajů, a v případě potřeby získáme váš souhlas s dalším zpracováním. 

  Tyto Zásady o ochraně osobních údajů byly naposledy aktualizovány v červnu 2024.