Způsoby objednávání

Pomůžeme Vám, ať chcete objednávat jakkoli.

Nebezpečné produkty

Produkty nebezpečné pro dopravu a zásobování

Velké objednávky

Při objednávkách za více než 
12 500 Kč můžeme snížit cenu.

E-Procurement

Optimalizace nákupních procesů

Termínové a plánované objednávky

Vaše objednávky můžeme doručit tak, jak si přejete.

Služba naceňování BOM

Pokud potřebujete pomoci při nalezení vhodných součástí z Vašeho BOM, kontaktujte nás.

Cenové nabídky online

Spravujte a uplatňujte cenové nabídky online.

Rozšířený sortiment

100 000 dalších výrobků mimo standardní sortiment

Výrobní balení

Nabízíme flexibilní množství přímo ze skladu.

Purchasing Manager

Pomůžeme Vám s řízením procesů a snižováním nákladů.

Doručení

Rychlé a spolehlivé dodání

Sledování zásilky

Sledujte expedici a doručení svých objednávek online.

Vrácení zboží

Zboží Vám vyměníme nebo vrátíme peníze

Můj účet

Objednávejte, spravujte cenové nabídky, sledujte zásilky, aktualizujte své údaje,...vše na jednom místě

Fakturace a platby

Platební podmínky a kopie faktury

DesignSpark

Online komunita pro techniky s návrhářskými nástroji ZDARMA

Management kvality & řízení jakosti

Zde se dozvíte více o evropských směrnicích RoHS a WEEE a certifikátech ISO

Recyklace

Politika RS v oblasti recyklování

Product Returns

Vrácení zboží

Co je to?

Ve společnosti RS chceme, abyste byli naprosto spokojeni se vším, co od nás koupíte. Naše politika pro navrácení zakoupeného zboží Vám umožňuje, že jakmile jste nespokojeni a to z jakýchkoliv důvodů s objednaným výrobkem, můžete tento výrobek (pakliže je nepoškozen a v originálním balení) do 21 dní ode dne vystavení faktury bez poplatku vrátit. Zboží Vám vyměníme nebo vrátíme peníze na účet. Od 22. do 30. dne je vrácení zboží možné jen oproti zaplacení poplatku ve výši 20 % hodnoty zboží nebo oproti učinění náhradní objednávky.

Vezměte prosím na vědomí, že na následující produkty a skupiny produktů se nevztahují zásady vrácení zboží, takže tyto produkty nelze vrátit:

- kalibrované výrobky*
- software
- speciálně vyrobené zboží
- osvětlovací zařízení
- výrobky z globálního/rozšířeného sortimentu (skladové číslo RS začínající 250- a 255- )
- nebezpečné výrobky

*Kalibrované produkty:
Některé produkty z naší nabídky jsou k dispozici s kalibrací provedenou společností RS, takový výrobky jsou dostupné pod jiným skladovým číslem RS.
Tato kalibrace zaručuje, že naměřené hodnoty jsou v rozsahu povolených odchylek.

Kalibrační certifikát se zpravidla používá k potvrzení, že jsou dodržovány tolerance v datovém listu. Rozdíl mezi kalibrací ISO a DAkkS je následující:

ISO: Jsou kontrolovány pouze 3 různé měřené hodnoty, tzv. tovární kalibrace. Mnoho společností již nabízí výrobky s kalibrací ISO v rozsahu dodávky.

DAkkS: Je zkontrolováno 10 naměřených hodnot a nejistota měření je přesně stanovena. Kalibraci provádí speciálně schválené laboratoře. Tedy kalibrace DaKKS je komplexnější.

Právo na vrácení zboží je v následujících případech vyloučeno:

 • Produkt nebyl dostatečně ochráněn proti poškození při dopravě během zaslání výrobku k reklamaci.
 • Byly provedeny modifikace výrobku ze strany zákazníka
 • Vady způsobené špatným nebo nevhodným použitím, stejně jako ignorování přiloženého návodu k použití
 • Vady způsobené úmyslně nebo nepozorností
 • Vnější faktory mimo možnost ovlivnění ze strany RS jako např. zásah blesku, výpadek proudu, přírodní katastrofy

Co musím udělat?

Objednávku jste zadali jako registrovaný zákazník?:

 • Přihlaste se.
 • Přejděte do svého účtu.
 • Z historie objednávek vyberte příslušnou objednávku a klikněte na Referenční číslo objednávky RS. Následně se Vám znázorní podrobnosti Vaší objednávky
 • Kliknutím na tlačítko „Vrátit “ vyberte ze seznamu zboží a množství, které chcete vrátit a klikněte na Odeslat.
 • Na Vaší obrazovce se okamžitě objeví reklamační číslo vratky, které Vám také zašleme na Vaši e-mailovou adresu. Email, prosím, vytiskněte a vložte do balíku s vráceným zbožím.
 • Z emailu si, prosím, dále vytiskněte adresní štítek a vyplňte reklamační číslo. Štítek, prosím, nalepte zvenku na zásilku.

Objednávku jste zadali bez registrace nebo online jako host?:

 • Zaregistrujte se.
 • Přejděte do svého účtu.
 • V části „Rychlé odkazy“ vyberte možnost „Vrátit“.
 • Do příslušných kolonek zadejte všechny relevantní údaje jako číslo objednávky, skladové číslo zboží, vracené množství apod. a formulář odešlete.
 • Na Vaší obrazovce se okamžitě objeví reklamační číslo vratky, které Vám také zašleme na Vaši e-mailovou adresu. Email, prosím, vytiskněte a vložte do balíku s vráceným zbožím.
 • Z emailu si, prosím, dále vytiskněte adresní štítek a vyplňte reklamační číslo. Štítek, prosím, nalepte zvenku na zásilku.

Nemáte přístup k internetu?

 • Použijte, prosím, formulář na zadní části dodacího listu.
 • Před odesláním se ujistěte, že je produkt dostatečně chráněn, je úplný (v některých případech může obsahovat příslušentví a manuály) a v originálním balení. Balík spolu s kopií faktury nebo dodacího listu opatřený příslušnou poštovní známkou pošlete na:

RS Components GmbH
Distributionszentrum
D-36251 Bad Hersfeld
Německo

Smluvní podmínky najdete v oddílu 12  „Vrácení a chybné objednávky“ v našich Obchodních podmínkách. Zodpovídáte za to, aby bylo zboží řádně zabaleno, označeno a přepraveno v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

Vrácení baterií

Pro vrácení baterií Vás prosíme stáhnout etiketu upozorňující na přítomnost baterií v balení. Tuto vytiskněte a nalepte zvenku na zásilku. Lithiové-iontové a lithiové-kovové baterie zašlete, prosím, dle zdravotních a bezpečnostních předpisů.

Pokud máte dotaz, obraťte se na nás.

Telefon: 234 749 737

E-mail: info@rscomponents.cz