MPN
Elektronické komponenty, napájení a konektory
Elektrotechnika, automatizace a kabely
Mechanické produkty a nástroje
IT, Zkušební a bezpečnostní vybavení

HVAC, řídicí systémy ventilátorů a teploty

Společnost RS Components má na skladě širokou škálu řešení HVAC a řešení pro řízení teploty, která splňují vaše potřeby.

Co je HVAC?

Jedná se o zkratku, která znamená topení, ventilace a klimatizace. Pokrývá všechny prvky potřebné pro regulaci teploty a kvality vzduchu v budovách nebo vozidlech.

Jaké jsou hlavní prvky systému HVAC?

  • Vytápění pomocí radiátorů, kotlů, tepelných čerpadel a dalších topných prvků.
  • Chlazení se nejčastěji označuje jako klimatizace, která pomocí expanze a kontrakce snižuje teplotu.
  • Ventilace probíhá pomocí ventilátorů, potrubí a filtrů a přenáší vzduch budovou nebo vozidlem a vyměňuje jej s vnějším vzduchem.

Co je řízení teploty?

Řízení teploty používá pasivní nebo aktivní metody k udržení stanoveného teplotního rozsahu strojního zařízení, vybavení, elektroniky, baterií a jiných zařízení.

Pasivní metody se jednoduše připojují k zařízení nebo stroji a pracují pomocí přirozeného vyzařování, konvekce nebo kondukce. Patří mezi ně chladiče, chladicí desky a tepelná potrubí.

Aktivní metody používají jiná zařízení k urychlení chlazení, jako je ventilátor nebo čerpadlo.

Řízení teploty je klíčovým prvkem elektronických zařízení a udržování jednotlivých součástí v chladu je klíčovým faktorem. Přehřátí je jednou z hlavních příčin poruch moderních zařízení. Moderní počítače budou například obecně používat jak aktivní, tak pasivní metody chlazení s chladičem a ventilátorem na procesoru, aby zajistily potřebné chlazení.

Společnost RS Components nabízí širokou škálu řešení HVAC a řízení teploty podle vašich potřeb.