Přihlášení / Zaregistrujte se a získejte přístup ke svým benefitům
Nedávno hledané

  Napájecí konektory

  Napájecí konektory jsou spojením mezi zařízením a jeho zdrojem napájení. Existují dva hlavní typy napájecích konektorů – rezidenční a průmyslové.

  Napájecí konektory jsou určeny pro střídavý proud nebo stejnosměrný proud. Síťové konektory umožňují přímé připojení zařízení k napájecímu zdroji. Stejnosměrné konektory se obvykle dodávají ve standardních velikostech a nejsou z bezpečnostních důvodů zaměnitelné. To má zabránit náhodnému připojení zařízení do nesprávné zásuvky.

  Typy napájecích konektorů a jejich použití pro

  • Automobilové konektory /> – navrženy tak, aby poskytovaly více připojení pro nízkonapěťová zařízení v automobilových aplikacích. Obvykle odolné vůči teplotě a povětrnostním podmínkám.
  • Kompaktní napájecí konektory – mají malé rozměry a jsou vybaveny bezpečnostními prvky, které brání kontaktu osob s kovovým konektorem. Jsou také k dispozici v různých provedeních a typech, aby vyhověly různým svorkám.
  • Zástrčky stejnosměrného napájení – k dispozici v různých provedeních, ale obvykle ve formě kovového válce, který lze připojit ke konkrétnímu typu kolíku, obvykle se používá se zástrčkou transformátoru. Jsou také označovány jako: koaxiální napájecí konektory, válcové konektory, soustředné válcové spojky nebo koncovky.
  • Konektory stejnosměrného napájení – zásuvky pro zástrčky stejnosměrného napájení. Obvykle se snadno identifikují, protože mají jeden hrot ve středu válcové zásuvky. Existuje mnoho různých typů konektorů, jako jsou napájecí zástrčky.
  • Elektrické konektory pro nebezpečné oblasti – používají se, když se elektrické spotřebiče dostanou do kontaktu s nebezpečnými materiály. Tyto konektory obvykle poskytují další bezpečnostní funkce, které zabraňují nebo odolávají vniknutí vody nebo jiných materiálů.
  • Silové konektory pro vysoké zatížení – obvykle jsou navrženy tak, aby přenášely více napětí než proud v domácnosti. Tyto konektory jsou často opatřeny závitem, aby nemohly být odstraněny nebo vytrženy ze zásuvky.
  • Průmyslové blokování – bezpečnostní zařízení, která jsou navržena tak, aby zabránila stroji, elektrickému obvodu nebo jinému průmyslovému zařízení v náhodném spuštění.
  • Průmyslové napájecí konektory – určené k manipulaci s výkonovými obvody, obvykle jsou navrženy tak, aby zabránily náhodnému odpojení.
  • Adaptéry pro průmyslové napájecí konektory – Umožňují, aby mohly být zásuvky s vysokým výkonem v průmyslových prostředích upraveny pro distribuci energie do několika různých strojů nebo pro jiné účely.
  • Modulární kontakty baterie – Poskytují způsob připojení jedné nebo více baterií k elektricky napájenému zařízení bez individuálního připojení všech baterií.