MPN
Elektronické komponenty, napájení a konektory
Elektrotechnika, automatizace a kabely
Mechanické produkty a nástroje
IT, Zkušební a bezpečnostní vybavení

První pomoc

Společnost RS Components má skladem širokou škálu kvalitního vybavení pro první pomoc a nouzové situace. Nabízíme vše od velkých lékárniček po zvládání dopravních nehod. Nabízíme i obvazy, sady pro výplach očí, náplasti, dezinfekci, nouzové sprchy a deníky nehod.