Co znamená informace u zboží „k dispozici s dodáním do 5 pracovních dnů“?
Takto označená položka indikuje možnost dodání ze skladu mimo EU. Konkrétní termín dodání Vám rádi sdělíme na vyžádání - kontaktujte obchodní tým nebo klientský servis. 


Jak zjistím dostupnou skladovou zásobu?
V současné chvíli máme technické potíže se správným zobrazením dostupnosti některých našich produktů. Pokud nevidíte počet dostupných produktů, před odesláním objednávky kontaktujte prosím, obchodní tým nebo zákaznický servis a potvrďte si dostupnost. 

Proč mi nemůžu sledovat svoji objednávku?
Sledování zásilky je v této chvíli možné až od okamžiku jejího odbavení v našem logistickém centru v EU. Sledovat zásilky vyskladněné ze skladů mimo EU momentálně lze až po skončení celního řízení na území EU.

Jaká je aktuální dodací lhůta z Velké Británie?
Obvyklá dodací lhůta takových položek je do pěti pracovních dní. Vlivem nejasností v celním řízení a pandemických opatření se krátkodobě prodloužila až na deset pracovních dní. RS přesto nemůže garantovat dodací lhůtu 10 pracovních dní z důvodu dalších možných opatření, na která nemáme vliv. 

Budete muset kvůli Brexitu zvýšit ceny?
Nyní již víme, že zboží přepravované mezi Spojeným královstvím a členskými státy EU nebude podléhat dalším tarifním a celním nákladům. Naším cílem je zajistit, aby zákazníci obdrželi přesvědčivou a konkurenceschopnou cenu ve srovnání s naším modelem vysoce kvalitních služeb.

Uvažovali jste o zavedení celních tarifů Světové obchodní organizace (WTO) v rámci všech vašich nákupů z EU?
Ano.

Kolik vstupních míst aktuálně využíváte pro dovoz do Velké Británie?
Používáme tři klíčové vstupní body: Eurotunel, letiště Heathrow a letiště East Midlands.

Vyhodnotili jste Vaše pojistné smlouvy, včetně inkluzí a výluk ke krytí dopadů spojených s Brexitem?
Ano, na základě našeho pojistitele se naše krytí nemění.


Předvídáte nějaké problémy související se změnami smluvních podmínek, právy duševního vlastnictví, vyšší mocí, pokud jde o pojištění?

Ne.

Provedli jste ve Vaší organizaci kontroly smluv k identifikaci podmínek ovlivněných Brexitem? Pokud ano, identifikovali jste nějaká rizika v souvislosti se zvýšenou finanční / regulační odpovědností, ukončením nebo nároky souvisejícími se změnami zákonů, odkazy na právo EU, doložky o nepříznivých změnách (MAC), vyšší moc, jurisdikce, územní omezení a konkrétní doložky o Brexitu ?
Ano, a nemá to žádný zásadní dopad.

Posoudili jste dopad regulačních změn konkrétních produktů / služeb souvisejících s novými a změněnými režimy dodržování předpisů?
Ano.

Jaké plány kontinuity činnosti Vaše organizace vytvořila pro dodávky dílů / materiálů ze zámoří, které by mohly ovlivnit zboží / služby, které poskytujete?
Máme několika týdenní bezpečnostní zásobu a pro rychloobrátkové zboží plánujeme zvýšit úroveň této zásoby. Pokračujeme ve spolupráci s našimi dodavateli, abychom ověřili jejich úroveň připravenosti.

Je k dispozici faktura, balicí list a dokumentace vývozního prohlášení?
Ano. 

Jsou Incoterms jasně vyznačeny na fakturách?
Ano.

Jaké jsou Vaše Incoterms?
Se zákazníky obchodujeme podle různých podmínek Incoterms. S převážnou většinou našich zákazníků však budeme obchodovat podle Delivered Duty Paid (DDP) (s dodáním clo placeno (ujednané místo určení)).

Pokud zákazník objednává z Velké Británie a skladová položka je skladována v RS skladu v Evropě, dovážíme zboží do RS UK a poté dodáme zákazníkovi? Pokud to není možné, jste ochotni obchodovat s DDP?
Ano, obchodovali bychom podle DDP a RS UK by zboží dovezla a prodávala z RS UK.

Je tafirní kód produktu (minimálně 6 číslic) zřetelně vyznačen na fakturách?
Ano.

Je na fakturách a na obalu jasně vyznačena země původu zboží, pro zajištění kontroly kritérií pro definování země původu?
Ano.

Je na fakturách jasně vyznačena celní hodnota zboží?
Ano. 

Jsou vratné obaly (jsou-li použity) na fakturách uvedeny samostatně, s jasně vyznačenými CPC (vrácené zboží - kód celního režimu) a tarifními kódy (minimálně 6 číslic)?
Ano.

Jsou případně k dispozici exportní licence?
Ano. 

Mají řidiči dopravců správnou dokumentaci k řidičskému oprávnění, včetně pasů se 6 měsíční platností a registrací přívěsů?
Ano. 

Vyhovuje dřevěný obalový materiál (WPM) mezinárodním standardům ISPM15?
Ano.

Jsou si vaši dopravci vědomi požadavků na prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení (S&S) platných od 1. července 2021?
Ano. 

Jsou si dopravci vědomi požadavků na novou službu pro přepravu nákladních vozidel "Goods Vehicle Movement Service" (GVMS) a model "Pre-Lodgement Model", které vstupují v platnosti 1. července 2021?
Ano. 

Provedli jste posouzení rizik změn v celních postupech pro vývoz i dovoz po Brexitu?
Ano.

Spolupracujete s Vašimi zahraničními dodavateli na vyhodnocení potenciálního narušení dodávek zboží?
Ano.

Dokončili jste hodnocení našich dodavatelů z hlediska jejich připravenosti a rizik kontinuity? Pokud ano, uveďte výsledek hodnocení. Pokud ne, uveďte, zda plánujeme provést posouzení před 31. prosincem 2020?
Společnost RS posoudila svůj dodavatelský řetězec a předpokládaná připravenost dodavatelů je vysoká.
Jako organizace navíc máme připraven plán pro nejhorší scénář v následujících oblastech:

  • Omezený volný pohyb výrobků, zboží, služeb a osob přes hranice Spojeného království / EU
  • Zvýšená administrativa pro zpracování požadovaných přeshraničních toků dat
  • Omezení pohybu osob by mohlo v některých odvětvích vést k nedostatku pracovních sil a dovedností

Jste plátci DPH ve Velké Británii?
Ano - DPH: GB 243 1640 91

Máte EU nebo UK EORI číslo?
Ano -  číslo EORI: GB243164091000

Je vaše organizace deklarantem pro dovoz do Velké Británie?
Ano. 

Bude vaše organizace deklarantem pro dovoz do Velké Británie?
Ano

Jaké dopravní prostředky pro dodávky používáte?
Pro příchozí dodávky používáme dopravu dodavatele nebo logistiku třetí strany a pro odchozí dodávky logistické operátory třetích stran.

Máte jmenovaného / hlavního přepravce pro přepravu dílů / komponentů do Velké Británie, který je schopen zajistit odklad DPH, nebo máte vlastní účet?
Ve Velké Británii máme vlastní účet pro odložení zprostředkování.

Můžete poskytnout kódy HS, zemi původu, zemi odeslání a hmotnosti pro veškeré zboží a můžete potvrdit, že máte zdroje, abychte je v případě potřeby mohli poskytnout?
Ano, tyto informace můžeme poskytnout.

Od ledna 2021 je u všech produktů, které splňují současné požadavky na označení CE, nutné změnit nové označení UKCA. Budou vaše výrobky dodávané pod současným označením CE odpovídajícím způsobem revidovány?
Aktivně spolupracujeme s našimi dodavateli a výrobci, abychom zajistili, že všechny produkty, které prodáváme, budou mít odpovídající certifikace a označení po změnách platných po 31. prosinci 2020. To zahrnuje i označení UKCA.