Velká Británie nyní opouští Evropskou unii a my se snažíme maximálně připravit na každý scénář, který může 31. prosince 2020 nastat. Naše pracovní skupina pro Brexit složená ze zástupců jednotlivých divizí skupiny RS bude nadále vyhodnocovat a plánovat zmírňování hlavních obchodních rizik, která mohou mít přímý dopad na náš provoz i na to, jak obsluhujeme své zákazníky.

Na odchod 31. ledna 2020 jsme byli dobře připraveni a budeme nadále pracovat a být připraveni na jakýkoli scénář po 31. prosinci 2020.

Oblasti hlavních rizik a zmírňující opatření

Následující výčet uvádí hlavní rizika, která hrozí naší společnosti v případě, Velké Británie odejte z EU bez dohody. V každé ze zmíněných oblastí realizujeme zmírňující opatření, abychom snížili jejich dopad. Celou množinu proměnlivých vnějších i vnitřních rizik budeme nadále sledovat a podle potřeby budeme naše kroky korigovat.

1. Omezení volného pohybu výrobků, zboží a služeb přes hranici mezi Velkou Británií a EU

Omezení dosud volného pohybu zboží přes hranici mezi Velkou Británií a EU může vést k delším dodacím lhůtám, což by mělo dopad na úroveň služeb, které zákazníkům poskytujeme.

Zmírňující opatření
• Abychom omezili dopad případných prodlev na hranicích, investujeme do krátkodobého navýšení zásob rychloobrátkového zboží v naší evropské síti.
• Vedeme dialog s dodavateli a dopravci ohledně jejich připravenosti.
• Schválili jsme zjednodušený celní postup Customs Freight Simplified Procedure (CFSP), který nám umožní rychleji odbavit zboží na letištích a v celních skladech a také usnadní uchovávání zboží v celních skladech.

2. Zvýšení nákladů na cla a poplatky za zboží přecházející mezi Velkou Británií a EU

Po odchodu Velké Británie z EU může být pohyb zboží mezi Velkou Británií a členskými státy EU i dalšími zeměmi zatížen novými cly a poplatky. V této fázi ještě neznáme podrobnosti o dohodě o odchodu a vzájemném uspořádání, a proto je obtížné přesně vyhodnotit dopad těchto cel. V současnosti prochází přes hranici Velké Británie v rámci naší skupiny přibližně 54 % hodnoty zboží.

Zmírňující opatření
• Díky naší mezinárodní distribuční síti můžeme toto riziko postupně zmírňovat a nadále nabízet svým zákazníkům služby na špičkové úrovni, které očekávají.
• Po provedeném posouzení se domníváme, že i po odchodu Velké Británie budeme moci postupně drtivou většinu zásob pro dodávky našim zákazníkům v EU pořizovat a uchovávat přímo v EU. Podle tohoto scénáře bychom se snažili změnit způsob nákupu výrobků a trasy dodávek a co největší podíl zásob pořizovat a skladovat přímo v naší síti na evropském kontinentu.

3. Náročnější administrativní zpracování přeshraničních toků dat

Při přechodu dodávek přes hranici mezi Velkou Británií a EU mohou vyvstat náročnější požadavky na shromažďování údajů, včetně většího objemu informací pro proclení a formulářů o dovozu/vývozu pro každou zásilku na cestě do EU. To může přinést další poplatky za celní odbavení zboží při cestě mezi Velkou Británií a EU.

Zmírňující opatření
• Spolupracujeme s příslušnými úřady a nadále důsledně sledujeme pokyny vydávané pro jednotlivé oblasti.
• Abychom omezili případný nárůst administrativní zátěže, zavádíme ještě před definitivním odchodem Velké Británie z EU elektronický systém obchodování.
• Naše stávající kvalifikované týmy pro export podle potřeby posílíme vyškolením dalších pracovníků, přičemž nečekáme, že by to znamenalo zásadní nárůst nákladů.
• Budeme se snažit optimalizovat toky výrobků v naší síti a minimalizovat tak pohyb zboží přes hranici mezi Velkou Británií a EU, a tím i potenciální administrativní zátěž.