Přihlášení / Zaregistrujte se a získejte přístup ke svým benefitům
Nedávno hledané

  Testování a měření

  Společnost RS nabízí širokou škálu testovacích a měřicích přístrojů používaných u elektrických a elektronických zařízení. Testování elektrických zařízení je základní činností u každého výrobku používajícího elektřinu. Testovací zařízení odhalí:

  • přetížení jakéhokoli obvodu nebo elektrického zařízení
  • lokalizuje jakákoli potenciální rizika úrazu elektrickým proudem nebo rizika požáru
  • identifikuje jakoukoli vadnou elektroinstalaci

  Vzhldem k tomu, že chyby při měření mohou být velmi nákladné, je přesné měření velmi důležité. Důvěra v každé měření výrobcům šetří čas a peníze a zlepšuje kvalitu jejich produktů.

  Typy jednotek měření

  Mezi jednotky měření patří:

  • Energie – joul ( J)
  • Výkon – watt (W)
  • Elektromotorická síla – volt (V)
  • Síla elektrického pole – volt na metr
  • Elektrický odpor – ohm (Ω)
  • Elektrická vodivost – siemens (S)
  • Kapacita – farad (F)
  • Magnetický tok – weber (Wb)
  • Hustota magnetického toku – tesla (T)
  • Indukčnost – henry (H)
  • Síla magnetického pole – ampéry na metr
  • Magnetomotorická síla – ampér (A)

  Testovací a měřicí zařízení se používají v různých oblastech k měření a analýze mnoha typů zařízení:

  • Elektronická zařízení
  • Elektrická zařízení
  • Výzkumné laboratoře
  • Analýza materiálů
  • Výroba a analýza částic

  Rozsah měřicích a měřicích přístrojů

  • Ohmmetry – měření odporu komponentů
  • Ampérmetry – měření proudu
  • Měřiče kapacity – měření kapacity komponentu
  • Měřidla EMF – k měření elektronických a magnetických polí
  • Generátory signálu – generují signály pro účely testování
  • Osciloskopy a čítače kmitočtů – slouží k produkci signálů a následnému měření odezvy testovaného objektu.
  • Ampérmetr – měření proudu
  • Měřidla LCR – měření indukčnosti, kapacity a odporu komponentů
  • Multimetr – univerzální přístroj měří napětí, proud a odpor
  • Detektory vysokého napětí

  Co je třeba zvážit

  To, jaký typ testovacího a měřicího vybavení je potřebný, závisí na testovaných materiálech a na tom, jaké vlastnosti musí být změřeny. Klíčovými faktory jsou také velikost, odolnost, možnost přepravy a náklady.

  Co je kalibrace?

  Kalibrace je porovnání testovacího přístroje s přesnějším standardem, který může zajistit přesnost přístroje. Společnost RS nabízí skvělou službu v oblasti kalibrace:

  • Nově zkalibrované zařízení připravené k použití
  • Servisní služba zajišťující opakovanou kalibraci
  • Laboratoř akreditovanou podle UKAS
  • Rychlé provedení a dodávky