Přihlášení / Zaregistrujte se a získejte přístup ke svým benefitům
Nedávno hledané

  Měřiče LCR

  Měřiče LCR jsou typem elektronického testovacího zařízení používaného k měření indukčnosti (L), kapacity (C) a odporu (R) elektronické součásti. Pokud dojde ke změně proudu procházejícího vodičem, odpovídající změna je indukována v napětí v něm a ve vodičích, které jej obklopují. Tato vlastnost je známá jako indukčnost. Schopnost tělesa nebo vodiče pro uložení elektrického náboje je známá jako kapacita. Opozici, kterou vodič vyvolává při průchodu elektrického proudu se nazývá odpor. Většina měřičů LCR používá AC signály k měření impedance součástí. Při používání měřiče LCR se ujistěte, že používáte správná nastavení, protože nesprávné nastavení může mít za následek špatnou přesnost měření. K dispozici jsou analogové i digitální měřiče LCR. Analogové jsou levnější a digitální jsou považovány za přesnější. Použití měřiče LCR Digitální měřič LCR se používá k měření impedance proudící zkoušeným zařízením (DUT). Měří napětí (V) a proud (I), který jím protéká a fázový úhel mezi proudem a napětím. Následně z těchto tří faktorů můžete určit všechny parametry impedance. Tak měřicí přístroj LCR měří následující parametry týkající se obvodu:● Induktance● Kapacitní odpor● Odpor● Ztrátový faktor● Faktor kvality● Proud● Napětí● Fázový úhel mezi proudem a napětím● Konduktance ● Susceptance Typy měřidel LCR Ruční měřidla LCR: malá, lehká a přenosná. Mají více testovacích frekvencí a data, která zachytí, lze přenášet do počítače přes port USB. Obvykle se používají při práci v terénu. Stolní měřiče LCR: velké a objemné. Lze je používat na programovatelných frekvencích a ovládat pomocí počítače. Techniky používané s měřiči LCR Metoda přemostění: tato metoda se používá pro měření frekvencí pod 100 kHz. Měření LCR metodou měření proudu a napětí: pomocí této metody se měření LCR součásti provádí měřením proudu a napětí. Pak jsou z těchto dvou veličin zjištěny hodnoty impedance.

  Filtry
  Seřazeno podle
  1 z 1
  Počet výsledků na stránku