Nedávno hledané
  Sedm klíčových kategorií výrobků pro zlepšení výrobních procesů v potravinářství

  Sedm klíčových kategorií výrobků pro zlepšení výrobních procesů v potravinářství

  Základní skupiny výrobků, které vám pomohou dosáhnout cílů v oblasti bezpečnosti potravin

  Potravinářský a nápojový průmysl je z hlediska počtu pracovních míst jedním z největších výrobních odvětví v Evropě. Odhaduje se, že existuje přibližně 290 000 společností, které zaměstnávají více než 4,2 milionu zaměstnanců s ročním obratem přes 1 miliardu eur.

  Dnešní výrobci však stále častěji čelí výzvám, pokud jde o plnění požadavků na vyšší bezpečnost a udržitelnost a zároveň dodržování přísných regulačních požadavků a snahu vyrovnat se s rostoucími náklady.

  Naštěstí existuje řada dostupných řešení  . Technologie, jako jsou senzory, skříně, PLC a rozhraní HMI, motory a ovládací systémy pohybu, pneumatické a hydraulické řídicí systémyvodiče a kabely, pomáhají výrobcům využívat trendy v automatizaci, které dokážou zvyšovat kvalitu výrobků, šetřit čas a peníze a udržovat náklady na nízké úrovni, a zároveň trendy v udržitelnosti, které dokážou snižovat náklady na energii a odpad z potravin, což zvyšuje konkurenční výhodu. 

  1. Snímače

  Existuje několik typů snímačů, které mohou výrobcům pomoci dosahovat cílů v oblasti bezpečnosti potravin, zlepšování procesů a udržitelnosti.

  Snímače přiblížení detekují přítomnost blízkých objektů bez jakéhokoli fyzického kontaktu, což snižuje složitost požadavků na hygienu a možnosti čištění potravinářských výrobních zón. K dispozici jsou varianty vhodné pro použití ve vlhkém prostředí a v širokém rozsahu teplot.

  Tlakové senzory měří tlak obsažených kapalin nebo plynů a lze je použít k regulaci mléčných nádrží na mlékárnách a kvasných tanků v pivovarech a také ke snižování tlaku na membránových čerpadlech a sterilizačních zařízeních. Vzhledem k přísným bezpečnostním a hygienickým požadavkům v potravinářském a nápojovém průmyslu musí být senzory tlaku přesné, spolehlivé a robustní, aby odolaly vysokým teplotám sterilizace a čištění  .

  Hladinové senzory monitorují a pomáhají regulovat hladiny volně tekoucích látek, jako jsou kapaliny, prášky a pasty, v uzavřených prostorách, jako jsou sila a kádě, a mohou výrobcům pomoci dosahovat cílů udržitelnosti tím, že šetří suroviny, vodu, energii a pracovní sílu.

  Mezi další důležité typy patří fotoelektrické, teplotní, kamerovéprůtokové senzory.

  2. Průmyslové řídicí systémy

  Průmyslové řídicí systémy zahrnují všechna různá zařízení, systémy a sítě používané k automatizaci a jinému řízení průmyslových procesů. Zahrnují vše od stykačů, počitadel, časovačůodpojovačů až po panelové měřiče, ochranné a bezpečnostní zařízení strojů, specializované automatizační, hladinové, bezpečnostní a teplotní regulátory, a dokonce i roboty.

  Tyto typy produktů mohou řídit rychlost dopravníkových pásů nebo balicích procesů, aby se maximalizovala provozní efektivita, a automaticky vypínat stroje, aby se zabránilo zranění nebo poškození zařízení.

  Řídicí zařízení lze rychle a snadno nastavit, což snižuje náklady na instalaci a umožňuje přesné řízení s rychlým vzorkováním, což zajišťuje přesné a citlivé ovládání.

  Regulátory teploty měří teplotu termočlánku, porovnávají ji s nastavenou hodnotou a vypočítávají dobu, po kterou má ohřev běžet, aby se udržovala konstantní teplota. Používají se v aplikacích, jako jsou průmyslové pece, podporují úspory energie a cíle udržitelnosti.

  3. Skříně

  Skříně pro rozvaděče poskytují kritickou ochranu pro průmyslové řídicí systémy, jako jsou vodiče, kabely, konektory, ventilátorydesky plošných spojů (PCB).

  Skříně určené pro potravinářské a nápojové aplikace jsou často konstruovány tak, aby zvládaly mytí za vysokého tlaku a teplot pod bodem mrazu, odolávaly růstu bakterií a absorpci chemikálií a předcházely korozi způsobené častým čištěním a dezinfekcí. Mnoho z nich má také jednoduché hygienické provedení, které zabraňuje hromadění tekutin a usazování bakterií v koutech a štěrbinách.

  4. PLC a HMI rozhraní

  Programovatelné logické kontroléry (PLC) se používají k řízení elektromechanických procesů v automatizovaných výrobních systémech. Senzory posílají PLC informace o stavu systému a PLC tato data ze senzorů používají k přenosu naprogramovaných reakcí do zařízení, jako jsou čerpadla, ohřívačeaktuátory, které mohou přímo ovlivňovat automatizovaný proces.

  HMI displeje umožňují operátorům ovládat systémy prostřednictvím zobrazovacího rozhraní, které vizuálně znázorňuje řízený proces, a vyvolat vstupní a výstupní informace několika klepnutími nebo stisknutími kláves.

  Oba typy zařízení jsou nedílnou součástí modernizace starších systémů výroby a balení potravin a nápojů a mohou výrobcům pomoci integrovat trendy digitalizace a automatizace, které šetří čas i náklady a zvyšují kvalitu.

  5. Motory a ovládací prvky motorů

  Motoryovládací prvky motorů jdou ruku v ruce. Průmyslové motory se používají k přeměně elektrické energie na mechanickou sílu potřebnou k provozu zařízení, jako jsou dopravníky, čerpadla a systémy na proudění vzduchu, a ovládací prvky motorů pomáhají řídit motory tím, že ovládají jejich směr (tj. dopředný nebo zpětný chod), regulují jejich otáčky a točivý moment a chrání je před elektrickými poruchami.

  Motory a ovládací prvky motorů se používají při výrobě a balení potravin a nápojů. Proto může být v závislosti na zóně výroby potravin nutné, aby byly vodotěsné a připravené k oplachu.

  6. Pneumatické a hydraulické řídicí systémy

  Pneumatickáhydraulická řídicí řešení nabízejí bezpečný, všestranný a úsporný způsob napájení široké škály systémů. Pneumatické systémy využívají k pohonu automatizovaných zařízení průtok a tlak vzduchu nebo stlačených plynů, a protože jsou poháněny vzduchem nebo plyny, nikoli oleji ani nebezpečnými kapalinami, mohou také pomáhat výrobcům  při dosahování cílů v oblasti udržitelnosti.

  7. Kabely a vodiče

  Vodiče a kabely jsou nezbytnými prvky každého strojního zařízení, a pokud jsou nasazeny v potravinářském a nápojovém průmyslu, musí splňovat přísné hygienické předpisy, odolávat nebezpečím včetně korozivních a agresivních čisticích a dezinfekčních prostředků, extrémním teplotám,  vniknutí vody a spolehlivě odolávat biologickým olejům, tukům a ovocným a mléčným kyselinám.

  Mnoho předních dodavatelů vodičů a kabelů nabízí řešení optimalizovaná tak, aby splňovala tyto i další hygienické a bezpečnostní požadavky, a totéž platí pro řešení správy kabelů, jako jsou kabelové pásky, nářadí a systémy ochrany a identifikace kabelů.

  Řešení pro potravinářský a nápojový průmysl

  RS vám nabízí rozsáhlý sortiment od předních dodavatelů a dokáže poskytovat komplexní podporu. Náš široký výběr zahrnuje více než 78 000 výrobků skladem.

  Mezi dobře zastoupené kategorie výrobků patří senzory, průmyslové řídicí systémy, skříně, PLC a rozhraní HMI, motory a ovládací prvky motorů, pneumatické a hydraulické řídicí systémyvodiče a kabely, dále máme k dispozici produkty v oblasti materiálů, manipulace a skladování materiálu, skladování, preventivní údržby a údržby zařízení.

  Náš tým má technické znalosti, které vám pomohou při navrhování s ohledem škálovatelnost, zajištění souladu s předpisy a dosahování cílů provozní efektivity a udržitelnosti. Pro pomoc s identifikací a nasazením našich řešení do vašeho provozu se obraťte na náš obchodní tým.

  Autorka článku: Alicia Keene

  Category Marketing Manager ve společnosti RS