Přihlášení / Zaregistrujte se a získejte přístup ke svým benefitům
Nedávno hledané

  Tlakové snímače

  Snímače tlaku jsou zařízení, která snímají aplikovaný tlak plynů nebo kapalin. Výstup měření je pak převeden na elektrický signál, který odráží aplikovaný tlak.

  Snímače tlaku používají různé technologie. V závislosti na požadavcích to může ovlivnit přesnost a spolehlivost snímání. Když je mechanický posun v rámci snímače změněn na elektrický výstupní signál, může k tomu dojít 5 způsoby.

  Odporový – tyto typy snímačů používají změnu elektrického odporu tenzometru připojeného k membráně.

  Kapacitní – Jsou vysoce citlivé a schopné měřit nízký tlak pod 10 barů a přitom odolávají velkým přetížením.

  Piezoelektrické – tyto snímače používají látky jako křemen k vytvoření náboje na povrchu při aplikaci tlaku. Piezoelektrické snímače tlaku jsou ideální pro měření rychle se měnících tlaků.

  Optické – tyto snímače používají interferometrii pro měření změn tlaku v optickém vláknu. Nejsou rušeny elektromagnetickým rušením a lze je používat v hlučném nebo zdravotnickém prostředí.

  MEMS – jedná se o mikroelektromechanický systém a obsahuje kapacitní nebo piezo mechanismus snímání tlaku na křemíku s úrovní rozlišení na mikrony.lt/>/p>

  Typy snímačů tlaku

  U snímačů existují různé vlastnosti, které mohou být použity pro jejich klasifikaci. To zahrnuje rozsah tlaku, který měří, rozsah jejich provozní teploty nebo typ tlaku, který měří.

  Snímač absolutního tlaku – tento typ snímače měří tlak vzhledem k dokonalému podtlaku (nulový referenční bod).

  Snímače tlaku manometru – často se používají k měření atmosférického tlaku a jsou někdy označovány jako snímače relativního tlaku.

  Utěsněné snímače tlaku manometru – podobné jako snímač tlaku manometru, ale měří tlak ve vztahu k pevnému tlaku, ne aktuální atmosférický tlak okolního prostředí, který se může lišit.

  Snímače rozdílového tlaku – tyto snímače lze použít k měření rozdílu mezi dvěma různými tlaky (rozdílový tlak), které lze připojit na obě strany snímače. Často se používají k měření poklesu tlaku, hladiny kapalin a průtoků.

  Použití snímačů tlaku

  Snímače tlaku se používají v mnoha aplikacích v průmyslových odvětví. Patří mezi ně zdravotnictví, letectví, automobilový průmysl a námořní doprava.

  1 z 1
  Počet výsledků na stránku