Přihlášení / Zaregistrujte se a získejte přístup ke svým benefitům
Nedávno hledané

  MOSFET

  MOSFET, známé také jako tranzistory MOSFET, je zkratka pro „Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistors“’. MOSFETy jsou tranzistorová zařízení, která jsou řízena kondenzátorem. „Field-Effect“ znamená, že jsou řízeny napětím. Cílem MOSFET je řídit tok proudu procházejícího ze zdroje do svorek pro vypouštění. Funguje velmi podobně jako spínač a používá se pro spínání nebo zesilování elektronických signálů.

  Tato polovodičová zařízení jsou integrované obvody, které jsou namontovány na PCB. MOSFETy se dodávají v řadě standardních typů balení, jako je DPAK, D2PAK, DFN, I2PAK, SOIC, SOT-223 a TO-220. Pokud se o MOSFETech chcete dozvědět více, podívejte se na kde najdete kompletního průvodce MOSFETy.

  Co jsou režimy ochuzení a obohacení?

  Tranzistory MOSFET mají dva režimy: ochuzení a obohacení.Ochuzené MOSFETy fungují jako vypnutý spínač. Proud prochází, když není použit žádný proud. Proud se zastaví, pokud je přivedeno záporné napětí.Režim obohacení MOSFETů je podobný proměnnému rezistoru a je obecně populárnější než tranzistory MOSFET s režimem ochuzení. Dodávají se v n-kanálových nebo p-kanálových variantách.

  Jak MOSFETy fungují?

  Kolíky na balíčku MOSFETu jsou Source, Gate a Drain. Pokud je mezi Gate a Drain přivedeno napětí, může proud protékat z Drain do kolíků Source. Když se napětí přivedené na Gate změní, odpor z Drain na Source se změní také. Čím nižší je aplikované napětí, čím vyšší je odpor. S rostoucím napětím se odpor z Drain na Source sníží.Silové MOSFETy jsou podobné standardním MOSFETům, ale jsou navrženy tak, aby zvládly vyšší úroveň výkonu.

  MOSFETy N-kanál oproti P-kanál

  MOSFETy jsou vyrobeny z dopovaného křemíku typu-p nebo typu-p.

  • N-kanálové MOSFETy obsahují další elektrony, které se mohou volně pohybovat. Jsou populárnějším typem kanálu. N-kanálové tranzistory MOSFET fungují, když je na svorku hradla aplikován kladný náboj.
  • P-kanálové MOSFETy obsahují elektrony a elektronové substráty. Tranzistory MOSFET s p-kanálem jsou připojeny ke kladnému napětí. Tyto tranzistory MOSFET se zapnou, když je napětí dodávané do svorku hradla nižší než zdrojové napětí.

  Kde se MOSFETy používají?

  MOSFETy najdeme v mnoha aplikacích například mikroprocesorech a dalších paměťových komponentech. Tranzistory MOSFET se nejčastěji používají jako napěťově řízený spínač v obvodech.

  Hledáte budiče MOSFET?

  1 z 1
  Počet výsledků na stránku