Průmyslový IoT – porozumění základům

Industrial IoT – porozumění základům

Koncept IoT — internetuvěcí — ve spotřebitelskémsektoru je už dobřezaveden. Příklady jakoGoogle Nest nám umožňujívytvořit propojenýdomov s termostaty,kamerami a dokonce izvonky, a to vše propojenépřes internet pomocíinteligentních aplikacía cloudových služeb.

Koncept se tedy osvědčil,technologie je k dispozici a výhodyjsou zjevné: praktický mobilnípřístup nebo vzdálený přístup kzařízením nebo datům, která jsouspolehlivá a bezpečná a pomáhajíVám se rychle rozhodovat.

Možná jste už začali sprůmyslovým projektem internetuvěcí nebo přemýšlíte o tom, žebyste měli začít - ale jak?

Průmyslový IoT – porozumění základům

6 kroků na cestě k průmyslovému IoT

Na základě zjištění výrobců a průkopníků IIoT jsme uvedli šest kroků,které musíte zvážit v případě cesty k online továrně.

1. Pečlivě si promyslete, čeho chcete dosáhnout.
Ujasněte si, v čem spočívá výzva, kterou chcete zvládnout pomocí IIoT. Pokud jde jen o jeden nebo dva prvky nebo podmínky, které chcete sledovat nebo zpětně vystopovat, soustřeďte se na ně. Tím se sníží složitost a náklady, takže můžete rychleji prokázat výhody.

2. Začněte postupně
Nesnažte se vytvořit kompletní infrastrukturu IIoT naráz, ani když zvažujete nákup hotového softwarového řešení. Dokažte to, stavějte na těchto poznatcích a prokažte hodnotu.

3. Nechte si poradit od IT oddělení
Pokud by to mohlo být potenciální překážkou, snažte se neobcházet IT oddělení, mějte jasno o svých cílech a spolupracujte s nimi. Pokud máte pochybnosti, můžete začít s uzavřenými sítěmi nebo mobilními sítěmi (3/4G), které zvládají fyzickou izolaci IT infrastruktury, za kterou odpovídá oddělení IT.

4. Účinnost provozního zařízení (OEE)
Pokud váš hlavní cíl spočívá v jejich zlepšení, měli byste vzít v úvahu kombinaci z využití dostupných dat (která jsou zachycena v PLC nebo v jiných částech řídicího systému) a přiložených T&M, které mohou přispět ke zlepšení prediktivní údržby, snížení neplánovaných prostojů a ke zrychlení diagnostického procesu. Možná budete muset použít také další čidla, která dokáží přenášet údaje o podmínkách (například chvění motoru) a které nejsou známy řídicímu systému.

5. Získejte data o produktivitě
Pokud Váš hlavní cíl spočívá v přístupu k výrobním datům, abyste lépe chápali, jak probíhá proces, mělo by tedy být Vaším prvním krokem ziskání dostupných dat. Prakticky všechny klíčové atributy - rychlost, výkon, procesní proměnné atd. - jsou k dispozici v rámci řídicího systému. V mnoha případech je lze uvolnit zcela transparentně pomocí monitorů protokolu, aniž by to narušovalo řídicí systém.

6. Začněte lokálně, než budete uvažovat o Cloudu
Tento přístup má několik výhod. Zaprvé může rozptýlit pochybnosti o bezpečnosti, které by mohlo mít vaše IT oddělení. Může také zjednodušit řešení, aniž by se zabránilo tomu, že v budoucnu budou data „připravená do Cloudu“. Naši odborníci vycházejí z toho, že tyto informace jsou v mnoha případech používány nebo načítány pouze lokálně, takže by výhody cloudového řešení mohly být zanedbatelné.

Industrial Iot

Na webshopu RS naleznete řešení, která Vám pomohou získat přístup k datům oproduktivitě, produkty, které mohou zapůjčit inteligenci stávajícím strojům a zajistit jejichIIoT schopnost a produkty, které Vám umožní sledovat podmínky nebo provádět měření abez problémů si je vyměňovat s kolegy nebo pro referenční účely.


Jedna věc je jasná: průmyslový internet věcí a koncept Průmyslu 4.0 je již tu a vy nynímusíte uvážit, jak ho můžete uplatnit už dnes.