6 důvodů, proč nejsou součásti používané v automobilovém průmyslu vhodné pouze pro vozidla

Součásti používané v automobilovém průmyslu jsou navrženy pro nejnáročnější provozní podmínky, díky čemuž jsou mimořádně odolné. Je tedy logické tyto součásti používat i v aplikacích mimo automobilový průmysl a využít jejich mimořádného výkonu.
Zde je několik dalších důvodů:
  1. Odolnost a bezpečnost: Součásti vozidel jsou mimořádně namáhány. Musí se vyrovnat s ohromnými změnami teplot a stálými vibracemi a pracovat i v těch nejnáročnějších podnebích na světě.
  2. Nízká hmotnost: Vozidla a jejich systémy musí být co nejlehčí, aby se tak maximalizovala užitečná nosnost. Výrobci součástí pro automobilový průmysl se tedy snaží dosáhnout co nejmenší velikosti a nejnižší hmotnosti, aby tak minimalizovali dopad na konstrukci vozidla. Malé a lehké součásti jsou užitečné v mnoha dalších aplikacích.
  3. Voděodolnost: Součásti vozidel, především spínače a konektory, musí odolat postříkání vodou – nebo dokonce úplnému ponoření do vody. To znamená, že voděodolnost je základem návrhů součástí pro automobilový průmysl, a za účelem splnění požadavků automobilového průmyslu byly vyvinuty speciální výrobní techniky, například vícebodové svařování integrovaných těsnění. Elektronické produkty jsou pro splnění těchto požadavků také zalévány těsnicími hmotami nebo umisťovány do pouzder.
  4. Sériová výroba: Jelikož součásti pro automobilový průmysl jsou často vyráběny v milionových sériích, uživatelé z odvětví mimo automobilový průmysl z této skutečnosti mohou mnoha způsoby těžit – například díky snadné dostupnosti, nízkým nákladům či dostupnosti nástrojů a znalostí týkajících se způsobů jejich instalace, konstrukce a zakončování.
  5. Certifikace: Součásti pro automobilový průmysl jsou podrobovány nejpřísnějšímu testování a certifikaci. Pokud má součást certifikát pro použití v automobilovém průmyslu, je to zárukou vysokého výkonu. Znamená to, že produkt přestál třesení, údery, propíchnutí, upečení, postříkání vodou, zmrazení a hrubé zacházení obecně a stále bez problémů funguje!
  6. Nejnovější inovace: Rychlost vývoje součástí pro automobilový průmysl je vyšší díky mnohem většímu zaměření na výzkum a vývoj (a investicím do těchto oblastí). Tyto pokročilé produkty se často používají také v ostatních příbuzných odvětvích, například v oblasti budičů motorů BLDC s nízkou spotřebou, která používají mnoho aplikací původně vyvinutých pro trh s elektrickými vozidly.

Elektronika pro automobilový průmysl

Výrobci pro automobilový průmysl

Produkty pro automobilový průmysl