Prohlášení o ochraně údajů

Prohlášení o ochraně údajů pro cz.rs-online.com

Společnost RS Components Sp. z o.o. se neustále snaží o ochranu vašich osobních údajů. Přečtěte si následující prohlášení, abyste porozuměli, jak se zpracovávají a ukládají vaše osobní údaje, pokud se zaregistrujete na stránce cz.rs-online.com nebo pokud používáte webovou stránku.

Obsah prohlášení:

Které vaše osobní údaje se ukládají do paměti?

Co dělá společnost RS Components pro to, aby ochránila vaše údaje během používání webové stránky?

Jaké cookies existují a jak se používají?

Kdo ukládá vaše údaje do paměti?

Proč dostávám od společnosti RS informace prostřednictvím emailu?

Jak můžete získat přístup k vašim údajům, změnit je nebo vymazat?

Jak chrání společnost RS informace týkající se účtů, financí nebo platebních karet?

Jaké bezpečnostní opatření existují, aby se zabránilo ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů?

Co byste všeobecně měli vědět o ochraně vašich osobních údajů.

Které vaše osobní údaje se ukládají do paměti?

Při používání webové stránky společnosti RS se vaše údaje ukládají do paměti různými způsoby. Část osobních údajů se zaznamená během registrace. Během procesu registrace vám budou kladeny otázky zaměřené na následující informace: uživatelská jméno, heslo, jméno, telefonní číslo, emailová adresa, název firmy, adresa firmy, profesionální působiště, funkce a jak jste byli upozorněni na naši webovou stránku.

V této souvislosti se může stát, že uložíme do paměti detaily, jak používáte webovou stránku, tj. např. na které údaje nakliknete nebo jaké produkty hledáte. To nám pomůže v tom, abychom vás mohli lépe informovat o výrobcích a akcích, o které se zajímáte. (viz i "Jak se vaše údaje zpracovávají dále?"). Hned jak se na stránce cz.rs-online.com zaregistrujete jako uživatel a pro systém už nejste dále "anonymní", můžete profitovat z kompletní nabídky informací společnosti RS.

Doplňkově uložíme do paměti informace, pokud nám emailem odešlete feedback (zpětnou informaci), technickou otázku nebo pokud nás budete informovat o poruchách funkčnosti. Vaše údaje si uložíme i tehdy, pokud nás budete kontaktovat písemně nebo pokud vás příležitostně požádáme o vyplnění formuláře za účelem ankety.

Co dělá společnost RS Components pro to, aby ochránila vaše údaje během používání webové stránky?

My ve společnosti RS Components se neustále snažíme nabízet našim zákazníkům maximální možný servisní a bezpečnostní standard. Stránka cz.rs-online.com byla vyvinutá a realizovaná pod touto podmínkou.

Aby se zabezpečila bezpečnost a ochrana vašich osobních údajů, vždy tehdy, pokud byste chtěli přenést citlivé údaje, jako např. čísla platebních karet nebo informace o účtu, použijte následující bezpečnostní opatření:

128 Bit Secure Sockets Layer (SSL) – nejnovější technologie na zašifrování, která vám zaručí bezpečný přenos dat.

Okénko s RS VeriSign zárukou bezpečnosti se objeví vždy tehdy, pokud chcete přenést důvěrné informace. Slouží to jako upozornění, že se uskuteční zašifrování. Pro vás to znamená: Vaše údaje jsou chráněné, přenos se uskutečňuje se zabezpečením.

Důvěrné údaje, jakým jsou např. čísla platebních karet, se ukládají do paměti vlastních systémů společnosti RS Components rovněž zašifrované.

Jaké soubory cookies existují a jak se používají?

RS Components ukládá během vaší návštěvy na RS Online cookies na vašem počítači kvůli tomu, aby se umožnily důležité funkce online shopu. Pokud jsou cookies blokované, není se přihlásit na webové stránce nebo uložit výrobky do košíku.

Po opuštění webové stránky zůstanou cookies na vašem počítači, aby se dal obsah košíku uložit. Váš košík se potom při následujících návštěvách dá zobrazit. V souborech cookies se nenacházejí žádné osobní údaje, které by obsahovaly jméno, adresu nebo detaily přihlášení uživatele, takže vaše soukromá sféra je chráněná. Naše soubory Cookies neobsahují žádné viry nebo podobné kódy, které by mohly způsobit škody na vašem PC.

Na některých stranách našich webových stránek používáme kromě jiného i elektronické obrázky, které se označují jako pixelové tagy. Pomocí nich počítáme návštěvníky, kteří si vyvolali příslušné stránky.

Pomocí pitelových tagů zaznamenáváme jen informace, které obsahují číslo souboru cookie, čas a datum, kdy byla stránka prohlédnutá, a popis stránky, na níž se nachází pixelový tag. Pomocí pitelových tagů nezaznamenáváme žádné informace, prostřednictvím nichž byste mohli být osobně identifikováni. Pixelový tagy se používají jen kvůli tomu, aby se mohla změřit např. efektivnost určité kampaně.

Nastavení k souborům cookies se mohou provést ve vašem browseru (Internet Explorer, Firefox a jiné). Pokud k tomu ve vašem podniku existují zvláštní směrnice, obraťte se na vašeho administrátora systému. V případě otázek k souborům cookies vám je k dispozici náš tým poskytující pomoc při otázkách souvisejících s webem na telefonním čísle 234 749 737.

Kdo ukládá do paměti vaše údaje?

Vaše osobní informace, které jste uložili na webové stránce, budou uložené společností RS Components. Respektujte fakt, že na cz.rs-online.com jsou odkazy na jiné webové stránky, které mohou ukládat příp. i informace používané na identifikaci vaší osoby. RS Components nepřebírá za odkazy jiných poskytovatelů a za jejich obsahy žádnou záruku. Obsahy a nabídky jiných poskytovatelů nepodléhají prohlášení o ochraně údajů od společnosti RS Components.

Proč dostávám od společnosti RS informace prostřednictvím emailu?

Při vaší registraci nebo po ní jste nás informovali o tom, že byste chtěli od nás pravidelně prostřednictvím emailu dostávat informace o produktových novinkách a nabídkách. Kromě toho dostanete příležitostní reklamní akce, které jsou podle našeho názoru pro vás zajímavé. Bude je vám posílat pouze společnost RS Components nebo námi pověřené subjekty. Zasílání reklamy můžete kdykoliv odvolat. Pokud byste již nechtěli dostávat žádné informace prostřednictvím emailu, klikněte na odkaz v zápatí emailu. Pokud od nás nechcete dostávat žádnou tištěnou přímou reklamu, zavolejte nám na číslo 234 749 737.

Jak můžete získat přístup k vašim údajů, změnit je nebo vymazat?

Váš osobní uživatelský profil můžete kdykoliv změnit kliknutím na tlačítko "Můj účet" na navigační liště. Pokud byste při tom potřebovali podporu, zavolejte našemu týmu poskytujícímu pomoc při otázkách souvisejících s webem na telefonním čísle 234 749 737.

Jak chrání společnost RS informace týkající se účtů, financí nebo platebních karet?

Kdykoliv, pokud se přenášejí informace finančního druhu na stránku cz.rs-online.com nebo z ní, anebo pokud se takové informace přejímají z vašeho browseru nebo je posíláte přes bezpečnostního serveru certifikovaného prostřednictvím VeriSign s SSL.

Poznámka: Ne vždy se explicitně zobrazí, že se provádí bezpečný přenos údajů, neboť cz.rs-online.com používá rámec na to, aby zobrazil určité informace. Systém proto vždy nedokáže rozpoznat, že v jiném rámci probíhá bezpečný přenos.

Jaká bezpečnostní opatření existují, aby se zabránilo ztrátě, zpronevěření nebo neoprávněné změně údajů?

Vaše informace o účtu a osobní údaje na online RS jsou chráněny heslem, takže máte k nim přístup pouze vy. Tyto údaje můžete kdykoliv změnit kliknutím na tlačítko "Můj účet" na navigační liště. Doporučujeme vám, abyste nikomu nesdělovali své heslo. Společnost RS se vás nikdy nebude ptát emailem ani telefonicky prostřednictvím pracovníků na vaše heslo. Kromě toho myslete na to, abyste po ukončení přenosu zavřeli vaše okno browseru. To zabrání, aby jiné osoby měly přístup na vaše údaje, pokud si s nimi dělíte váš počítač nebo používáte počítač ve veřejných zařízeních.

Co byste měli zásadně vědět o ochraně vašich osobních údajů?

Zásadně nezapomínejte, že kdykoli dobrovolně předáte online osobní informace, např. na message boards, emailem nebo v chatrooms, mohou být tyto informace zaznamenány a použity jinými osobami.