Nedávno hledané
  Řešení řízení energií pro předního výrobce potravin

  Řešení řízení energií pro předního výrobce potravin

  PŘÍPADOVÁ STUDIE

  ESG strategie se dostávají do popředí i díky tomu, že mnoho průmyslových odvětví je na cestě k uhlíkové neutralitě.

  Snížením zbytečné spotřeby, zavedením energeticky účinného osvětlení a odstraněním úniků vzduchu se společnosti mohou nasměrovat na cestu k uhlíkové neutralitě a dosáhnout úspor v době, kdy cena energií strmě stoupá.

  Podle celosvětové poradenské společnosti McKinsey by iniciativy zaměřené na snížení spotřeby energie v průmyslu mohly přinést úspory nákladů na energii ve výši 20 až 50 %.

  Společnost RS z pozice předního dodavatele průmyslových řešení může zákazníkům pomoci snížit náklady i spotřebu prostřednictvím strategií řízení spotřeby energie na míru. Máme špičkové výrobky navržené pro maximálně energeticky účinný, bezpečný a produktivní provoz.

  Pro našeho zákazníka, nejmenovaného nadnárodního výrobce potravin, který usiluje o uhlíkovou neutralitu svých provozů, bylo naprosto klíčové navázat spolupráci s dodavatelem, který aktivně podporuje jeho ambice v oblasti udržitelnosti.

  Klíčovou oblastí byla pro zákazníka infrastruktura osvětlení používaná na 20 pracovištích. LED žárovky spotřebovávají o 80 až 90 % méně elektřiny než standardní žárovky, přechod na LED technologie by tedy zákazníkovi umožnil okamžité snížení spotřeby energie. V souvislosti s rostoucími náklady na energie byla důležitá také možnost standardizovat osvětlení v rámci celého podniku a mít lepší přehled o spotřebě a výdajích.

  Navíc zákazník přicházel o značné množství peněz v důsledku úniků vzduchu. Jelikož se jedná o významný zdroj plýtvání energií, bylo nutné tyto úniky rychle najít a vyřešit.

  Pod vedením jednoho z našich Account manažerů, Daniela, sestavila společnost RS tým, který sestával z pracovníků z různých funkcí a úzce spolupracoval s vedoucími pracovníky z oddělení inženýrství, nákupu a infrastruktury zákazníka a diskutoval s nimi jejich výzvy a cíle.

  Daniel vysvětluje: „Zákazník chtěl řešit dvě oblasti: osvětlení a úniky vzduchu. Návrh osvětlení byl brán jako projekt CAPEX a vyžadoval standardizaci produktů napříč celým podnikem. Možnost centrálně spravovat osvětlení by zákazníkovi poskytla lepší přehled o úsporách a také kontrolu nad nákupem, který se do té doby tradičně prováděl na úrovni pracovišť.“

  Společnost RS spolupracovala s předním dodavatelem osvětlení Sylvania na auditu a návrhu osvětlení, po kterém následovala realizace kompletního řešení na klíč.

  V zájmu zefektivnění procesu působil Account manažer Daniel jako jediná kontaktní osoba, která spravovala příslušné dokumenty, dodavatele i požadavky na produkty pro jednotlivá pracoviště. Na projekt osvětlení následně navázal speciálně vyvinutý program ultrazvukového testování, jehož cílem bylo identifikovat a vyřešit problémy s únikem vzduchu, který společnost RS rozšířila na všechna pracoviště zákazníka.

  Osvětlení LED spotřebovává méně energie než jiné typy osvětlení, takže se očekávalo, že návratnosti investice bude dosaženo během 18 měsíců až dvou let. Vzhledem k rostoucím cenám energií se teď ovšem předpokládá návratnost do šesti měsíců. Analýzy úniků vzduchu mezitím zjistily, že roční ztráta je ve výši 1,5 milionu liber. Po nápravě bude dosaženo úspory 11 500 tun CO2.

  Daniel dodává: „Vzhledem k tomu, že LED řešení mají delší životnost, zákazník rovněž ušetří čas strávený výměnou a údržbou. To se zvláště hodí v průmyslovém prostředí, kde může být přístup k osvětlení obtížný a dá se provádět jen během odstávek.“

  Společnost RS spolupracuje s několika zákazníky na zajišťování strategií energetického managementu na míru. Využitím průzkumů energetických ztrát, inteligentních technologií pro získání cenných informací a komplexního portfolia produktů, kam patří měřicí řešení, termokamery a časovače, umožňuje společnost RS zákazníkům snížit spotřebu energie, emise CO2 i plýtvání a dosáhnout návratnosti v řádu měsíců.

  Chcete se dozvědět více?

  Chcete-li získat informace o případné spolupráci, obraťte se na nás.