Nedávno hledané
  Bezpečnost na prvním místě – efektivní zajišťování dodávek OOPP

  Bezpečnost na prvním místě – efektivní zajišťování dodávek OOPP

  PŘÍPADOVÁ STUDIE

  Dodavatelské řetězce se začínají postupně stabilizovat, avšak postpandemické prostředí je stále poznamenáno nestálými cenami, rostoucími náklady na energie a negativním dopadem dalších globálních událostí. Nákupčí se musí v těchto podmínkách a se stále se snižujícím rozpočtem vypořádat s náročným a nezáviděníhodným úkolem zajišťování vysoce kvalitních a vyhovujících produktů od spolehlivých dodavatelů, kteří navíc splňují etické standardy.

  Pro ty, kteří působí v potravinářství a výrobě nápojů, bylo již před pandemií zajišťování dodávek OOPP zásadním provozním faktorem. Potravinářský průmysl se řídí přísnými předpisy a legislativou, která pokrývá vše od výroby a zpracování až po balení a označování.

  Vedle bezpečnosti potravin a hygienických norem nezbytných pro ochranu veřejného zdraví je klíčovým faktorem také ochrana pracovníků před riziky na pracovišti, jako jsou uklouznutí, zakopnutí a pády. Nedodržení předpisů z jakékoli strany by mohlo vést k trestnímu stíhání, poškození pověsti a přísným finančním sankcím.

  Zachovávání vysokých standardů a pravidelná dodávka OOPP do mnoha provozoven proto vyžaduje od výrobců a jejich dodavatelů vysoký výkon. Jako důvěryhodný specialista na osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnost a hygienu spolupracuje společnost RS Safety Solutions s mnoha výrobci potravin a nápojů a poskytuje individuální dodávku produktů spolehlivých značek, které se vyznačují konkurenceschopnými cenami a splněním veškerých legislativních požadavků.

  V případě jednoho předního světového výrobce potravin s celoevropskou působností a více než 10 závody je rozhodující mít v provozu k dispozici vhodné ochranné pracovní prostředky na správném místě ve správný čas. Bez nich by mohlo dojít k zastavení celého závodu.

  V náročných podmínkách nákupu OOPP během pandemie zaznamenal zákazník výrazný nárůst objemu nakupovaných produktů a zvýšené množství skladových jednotek v důsledku nestability globálního dodavatelského řetězce. To představovalo pro nákupní tým další komplikace. Negativní dopad na efektivitu a neplánované nákupy a chybějící omezení na straně výdajů měly za následek spirálové navyšování nákladů.

  S vidinou nutnosti snížení provozních nákladů a všeobecnou potřebou zajištění provozuschopnosti a dodržování předpisů se zákazník obrátil na společnost RS Safety Solutions, která identifikovala možné úspory bez dopadu na kvalitu, funkčnost nebo shodu s předpisy.

  Hlavní account manager James ze společnosti RS Safety Solutions úzce spolupracoval s týmem nákupního oddělení zákazníka, aby se pokusil zjistit, kde by bylo možné úspor dosáhnout.

  „Potravinářský a nápojový průmysl se řídí přísnými předpisy,“ říká James, „takže bylo klíčové, abychom i nadále zajistili, aby zákazník splňoval a překračoval požadované standardy, a zároveň dosahoval zvyšování efektivity a snižování nákladů.“

  James se pokusil společně se zákazníkem analyzovat výdaje a objem za posledních 12 měsíců a identifikovat kategorie produktů, u kterých byl zjištěn nejvýraznější nárůst nákladů. Racionalizací skladu a produktových změn dokázala společnost RS Safety Solutions pomoci zákazníkovi realizovat skutečné výhody na straně nákladů a zároveň poskytnout nákupnímu týmu větší přehled o výdajích a umožnit lepší plánování poptávky.

  Původní projekt se zaměřoval na obuv a přechod z bezpečnostních PU holínek na obuv Pollyboot, což umožnilo dosáhnout ročních úspor ve výši 22 000 liber. Dalších 19 000 liber ročně se podařilo ušetřit konsolidací nabídky kožené bezpečnostní obuvi, která byla redukována z více než sta druhů na devět.

  Tento úspěšný přístup ke standardizaci a racionalizaci je nyní aplikován také na ochranné rukavice, které představují 40 % ročních výdajů zákazníka. Přechod na efektivnější systém sušení rukou ve vysoce frekventovaných oblastech umožní dosáhnout další více než 50% úspory.

  Dalším krokem je pro Jamese a zákazníka zpracování celkových nákladů na provozní bezpečnost. Díky pochopení vlastních priorit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hledání způsobů, jak snížit rizika na pracovišti, umožňuje společnost RS Safety Solutions zákazníkům dosahovat výhod „nákladů na používání“, místo pouhého posuzování produktů a cen.

  James dodává: „Vzájemný vztah společnosti RS Safety Solutions a našeho zákazníka je přidanou hodnotou nad rámec dodávky produktů. Našim zákazníkům nabízíme lepší podporu, aby se jim dařilo se vyrovnat s výkyvy poptávky a zmírňovat rizika dodavatelského řetězce, a zároveň vyhledáváme příležitosti pro snižování negativních dopadů na životní prostředí a dynamickou reakci na změny cen.

  Z aktuálních dosažených výsledků a našich dalších plánovaných projektů vyplývá význam udržování silné a strategické spolupráce a vztahů se zákazníky a dodavateli.“

  Chcete se dozvědět více?

  Chcete-li získat informace o případné spolupráci, obraťte se na nás.