Nedávno hledané

  Jak zabezpečit budoucnost dodavatelského řetězce MRO

  Specialisté nákupu se ocitají pod dosud nevídaným tlakem. Dodavatelské řetězce byly narušeny a dodavatelé ukončili svoji činnost. Jak můžete zajistit, aby váš dodavatelský řetězec MRO odolal šokům, které číhají v budoucnu?

  Výzva

  Pandemie COVID-19 byla pro dodavatelské řetězce noční můrou, kterou si před tím nikdo nedokázal představit. Pandemie donutila specialisty nákupu zcela změnit přístup, na který byli z předchozích let zvyklí, ať již z důvodu uzavírek na hranicích států nebo prudce rostoucích nákladů na přepravu.

  Podívejme se na příklad dodávek „just-in-time“ (JIT). Pandemie nemilosrdně ukázala, jak jsme zranitelní vůči výpadkům na straně dodavatelů. Současně však ekonomické dopady krize způsobují, že tvořit rezervní skladové zásoby je luxus, který si může dovolit jen málokdo.

  Jak nejlépe ochránit dodavatelský řetězec před krizí?

  V první řadě je důležité odolat pokušení diverzifikovat dodavatelskou základnu pro údržbu, opravy a provoz (MRO – Maintenance, Repair, Operations). Klíčem k úspěchu je naopak využívat úzkou skupinu dodavatelů, kterým důvěřujete a u kterých máte jistotu, že vás nezklamou. Zdaleka nejvyužívanější strategií efektivního objednávání, která byla uvedena ve zprávě o nepřímém objednávání (Indirect Procurement) vypracované během pandemie ve spolupráci s institutem CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply), byla racionalizace dodavatelů.

  „Panuje zřetelný tlak na racionalizaci dodavatelů. Je to dobrá myšlenka, která stojí za zvážení, ale upřímně si myslím, že v dnešní době je lepší usilovat o odolnost dodavatelského řetězce, než se zaměřovat na racionalizaci,“ prohlásil Dr John Glen, ekonom CIPS a hostující akademický pracovník na Škole managementu v Cranfieldu (Cranfield School of Management).

  „Jedná se o dlouhodobý projekt, ale v nejbližších 6 až 18 měsících je nutné zaměřit se na budování odolnosti a na rizika převládající v dodavatelském řetězci. Racionalizace je proces odehrávající se na pozadí.

  Dvakrát měř a jednou řež

  Jakmile se dodavatelské řetězce MRO dostanou pod tlak, je důležité jednat rychle a udržet výrobu v chodu. Podle Davida Losebyho, ředitele nákupu skupiny výrobce letadlových motorů Rolls-Royce, je však nezbytné posoudit také důsledky nouzových opatření.

  „V mimořádných případech, jako je pandemie, je nutné myslet také na to, abyste nezpůsobili dlouhodobé škody. Co můžete udělat pro to, abyste po určitou dobu odolali tlaku transparentním způsobem, který bude pro váš podnik srozumitelný?“ říká.

  Varuje, že zjednodušená optika, například jednostranné zaměření na rostoucí či klesající výdaje, přináší riziko omylu.

  Ve světě štíhlých dodavatelských řetězců, dodává Loseby, je místo prostého nahrazení jednoho dodavatele druhým důležité budovat flexibilní dodavatelský řetězec, který se dokáže přizpůsobit novým okolnostem. „Realita je taková, že jednoduše nelze držet rezervní skladové zásoby v hodnotě milionů liber,“ dodává.

  Glen i Loseby souhlasí, že efektivita a odolnost se navzájem nevylučují. Používání řešení eProcurement a VMI systému (Vendor Managed Inventory) ve spolupráci s jedním prověřeným a stabilním dodavatelským partnerem může váš dodavatelský řetězec do budoucna posílit.

  Je chybou domnívat se, že odolnost dodavatelského řetězce je důležitá pouze z hlediska obchodních vstupů. Efektivní plánování dodavatelských procesů není možné, nemáte-li přehled o tom, co používáte.

  „Velmi často se setkáváme s tím, že podniky, jejichž provoz je rozdělen do více pracovišť, mají velmi nízký přehled o svých skladových zásobách,“ vysvětluje Alex Davies, ředitel zákaznických řešení nákupu v RS.

  „Záleží na kvalitě dat,“ pokračuje. „Jde o to, jaké systémy používají a jak jsou tyto systémy provázané s jejich dodavateli. Pokud je jejich dodavatelská základna roztříštěná a na nákupu MRO se podílí příliš mnoho osob, šance na kvalitní a dostupná data se snižují.

  „Budováním vyspělejšího přístupu a propojením s dodavatelem, jako je RS, mohou podniky naopak získat přístup k daleko rozsáhlejším datům a řešením, pomocí kterých mohou sami kontrolovat, zda mají na skladě to, co potřebují.“

  Udržitelnost a etika

  Ačkoli snižování nákladů je stále prioritou číslo jedna, hlavními strategiemi spolupráce s MRO dodavateli při nákupu kritických součástí je také udržitelnost, etika a možnost průběžného plánování.

  „Pro dosažení těchto cílů je klíčové spolupracovat s prověřenými partnery, kteří sledují stejný cíl. Proces objednávání musí být nezbytně zahrnut do plánu udržitelnosti a programu zásad, procesů a řízení, kterými bude udržitelnost uvedena do praxe,“ vysvětluje Kate Daviesová, ředitelka globálních obchodních služeb.

  „Etické čerpání zdrojů získává v očích správních rad, investorů i zákazníků stále větší důležitost,“ pokračuje. „Klíčovým aspektem této změny je, abychom proces nákupu začali vnímat jako faktor, který má potenciál změnit stav věcí, a zohledňovat etické zásady čerpání zdrojů v procesech nákupu.“

  Jen velmi málo nákupčích týmů bude ochotno zvýšit počet zaměstnanců pro řízení dodavatelského řetězce s ohledem na udržitelnost. „To je o důvod víc, proč by podniky měly uvolnit lidské kapacity pomocí řešení, jako je VMI a eProcurement,“ dodává Alex Davies.

  Závěr je prostý: odolnost vašeho dodavatelského řetězce závisí na kvalitě, spolehlivosti a know-how vašich dodavatelů. Proto je tak důležité spolupracovat se správným MRO partnerem, který bude zárukou budoucnosti vašeho dodavatelského řetězce.