Nedávno hledané
  Bezpečnost a efektivita s kamerou FLIR Si124

  Akustická řešení v potravinářském a nápojovém průmyslu

  Bezpečnost a efektivita s kamerou FLIR Si124

  V potravinářském a nápojovém průmyslu slouží stlačený vzduch jako základní součást různých výrobních procesů. Nezjištěné úniky však představují významná rizika, včetně kontaminace výrobků, snížení účinnosti, prodloužení prostojů a ohrožení bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že toto odvětví je závislé na stlačeném vzduchu při úkonech, jako je přesun výrobků, provoz nástrojů a čerpání kapalin, zvyšuje přítomnost více kompresorů propojených potrubím potenciální dopad úniků. Řešení těchto problémů je nezbytné, protože nejen zvyšují náklady na energii, ale také ohrožují efektivitu výroby, kvalitu výrobků a bezpečnost spotřebitelů.

  VÝZVA

  V potravinářském a nápojovém průmyslu platí přísné regulační normy, které zajišťují bezpečnost veřejnosti a chrání spotřebitele před možnými zdravotními riziky. Úniky vzduchu však představují pro toto odvětví specifické problémy. Zaprvé, vážné obavy představují vakuové úniky, které mohou do potravinářských a nápojových výrobků dostat škodlivé částice a kontaminanty ze vzduchu v provozovně. Toto riziko kontaminace může vést ke zkažení výrobků, zhoršení jejich kvality a dokonce i k ohrožení zdraví spotřebitelů.

  Úniky stlačeného vzduchu způsobují provozní neefektivitu a zvyšují náklady. Vzhledem k energetické náročnosti systémů stlačeného vzduchu způsobují netěsnosti pokles tlaku, což vede k tomu, že systémy spotřebovávají více elektřiny na udržení požadované úrovně. Tato zvýšená spotřeba energie se promítá do zvýšených provozních nákladů, zejména v zařízeních s nepřetržitým provozem, což představuje značnou finanční zátěž.

  Úniky stlačeného vzduchu snižují výkonnost pneumatických nástrojů a zařízení, snižují jejich účinnost a vyžadují prostoje kvůli opravám a údržbě. Tyto poruchy nejen snižují produktivitu, ale také zvyšují provozní náklady a ohrožují celkovou efektivitu výrobních procesů v potravinářství a nápojářství.

  ŘEŠENÍ

  Výrobci potravin a nápojů potřebují k řešení těchto problémů spolehlivé nástroje pro detekci a řízení úniků stlačeného vzduchu. Akustická kamera FLIR Si124-LD Plus nabízí špičkové řešení. Rychle identifikuje i ty nejmenší úniky, čímž zvyšuje efektivitu systému, snižuje náklady a zajišťuje kvalitu a bezpečnost výrobků.

  Zažijte bezkonkurenční efektivitu a úsporu nákladů díky FLIR Si124-LD Plus:

  • Šetří čas, energii a náklady díky včasnému odhalení skrytých netěsností.
  • Předchází neplánovaným odstávkám díky včasné detekci úniků a zvyšuje provozní efektivitu.
  • Přesně lokalizuje kritické problémy, a to i v hlučném prostředí, čímž zajišťuje kvalitu výrobků a shodu s předpisy.
  • Snadno se začleňuje do cyklů údržby a vyžaduje minimální školení.
  • Umožňuje kontroly bez zastavení provozu a poskytuje v reálném čase data použitelná pro plány údržby.

  K nabídce

  Chcete se dozvědět více?

  Chcete se dozvědět více o tom, jak používat akustické zobrazování pro vyšší efektivitu?

  Pokud potřebujete poradit s připravovaným projektem nebo se chcete dozvědět více o řešeních společnosti FLIR, kontaktujte nás robchod@rs.rsgroup.com a vyžádejte si schůzku o technologii akustického zobrazování FLIR.