Přihlášení / Zaregistrujte se a získejte přístup ke svým benefitům
Nedávno hledané

  Osciloskopy

  Osciloskop, je komplexní elektronický laboratorní přístroj běžně používaný k zachycení, zpracování, zobrazení a analýze křivky a šířky pásma elektronických signálů. Zařízení vykresluje graf okamžitého napětí signálu jako funkci času. Osciloskop je analyzátor signálu, který pochází z generátoru signálu. Digitální osciloskopy jsou často označovány jako digitální osciloskopy pro ukládání dat (DSO) nebo digitální osciloskopy pro odběr vzorků (DSO). Další informace získáte v našem kompletním průvodci k osciloskopům.

  Různé typy osciloskopů

  Osciloskopy spadají do různých kategorií. Největší rozdíl je v tom, zda se jedná o digitální nebo analogové osciloskopy. V oblasti digitálních osciloskopů existuje několik různých typů.

  • Digitální osciloskopy: základní typ používaného osciloskopu. Má několik funkcí od zpracování základní křivky až po pokročilé spuštění.
  • Osciloskop pro ukládání dat (DSO): má paměť na křivky a zobrazuje je po stanovenou dobu.
  • Fosforové osciloskopy: používají paralelní architekturu zpracování, která jim umožňuje zachytit a zobrazit signály.
  • Digitální vzorkové osciloskopy: používají se pro analýzu vysokofrekvenčních signálů, například do 50 GHz.
  • Osciloskopy pro smíšené domény, MDO: mohou pracovat ve více než jedné doméně, tj. v čase pro zobrazení křivek a frekvenci pro zobrazení spektra signálu.
  • Osciloskop se smíšeným signálem, MSO: kombinuje funkci osciloskopu s funkcí logického analyzátoru.

  Jak funguje digitální osciloskop?

  Osciloskop je přístroj zobrazující graf. Vykresluje graf elektrického signálu. Ve většině aplikací graf ukazuje, jak se signály v průběhu času mění, svislá osa (Y) představuje napětí a vodorovná osa (X) představuje čas. Některé osciloskopy mají další uživatelsky přívětivé prvky, jako jsou porty USB pro stahování dat měření.

  V nejjednodušší formě mají digitální osciloskopy šest prvků:

  • Analogové vertikální vstupní zesilovače
  • Převodník analogový na digitální a paměť pro digitální křivku
  • Časovou základnu, která obsahuje spouštění a pohon hodin
  • Obvody pro zobrazení a rekonstrukci křivky
  • LED nebo LCD displej
  • Zdroj napájení

  Jak si vybrat nejlepší osciloskop?

  Osciloskopy jsou v průmyslu široce používány a stále více, protože nyní nabízejí lepší úroveň výkonu než kdy předtím.

  Existuje mnoho různých typů osciloskopu, které mají své vlastní charakteristiky. Například malé, lehké ruční digitální osciloskopy jsou ideální pro použití techniky pracujícími v oblasti servisu, údržby a instalací. To znamená, že různé typy osciloskopů jsou použitelné pro různé aplikace a výběr správného typu umožňuje dosáhnout co nejlepšího výkonu a získat z něj maximum.

  1 z 1
  Počet výsledků na stránku