Přihlášení / Zaregistrujte se a získejte přístup ke svým benefitům
Nedávno hledané

  Regulátory teploty

  **Co jsou regulátory teploty PID?**Regulátor teploty PID je řídicí jednotka procesu zapnutí/vypnutí, která používá matematický vzoreček k výpočtu rozdílu mezi požadovanou teplotou a aktuální teplotou procesu, aby byla zajištěno, že bude co nejblíže nastavené hodnotě. Regulátory PID jsou účinné při řešení procesních rušivých vlivů, které mohou mít vliv na kvalitu měřeného produktu. Další informace získáte v našem kompletním průvodci regulátory teploty PID .**Jak fungují? Třemi prvky algoritmu PID je proporcionální, integrální a derivativní. Tyto prvky se vztahují k odchylce procesní teploty v závislosti na nastavené hodnotě v časovém intervalu.

  • Proporcionální – odchylka mezi žádanou hodnotou a aktuální procesní teplotou
  • Integrální – předchozí odchylka od nastavené hodnoty
  • Derivativní – předpokládaná budoucí odchylka vycházející z předchozí a aktuální odchylky

  Tyto odchylky v průběhu času se poté vypočítávají pomocí vzorce PID a výsledek ukazuje, kolik energie je třeba v procesu použít k udržení teploty na nastavené hodnotě.**

  1 z 1
  Počet výsledků na stránku