Kniha Požadavky pro elektroinstalace, autor The IET 18th vydání

  • Skladové číslo RS 173-7283
  • Výrobní číslo 978-1-78561-170-4
  • Výrobce IET
Technické reference
Legislativa a životní prostředí
Nelze použít
Země původu (Country of Origin): GB
Podrobnosti o výrobku


BS 7671:2018: Požadavky na elektroinstalace, předpisy pro elektroinstalace IET, 18. vydání

NOVÉ 18. vydání Předpisů pro elektroinstalace IET přináší důležité aktualizace tohoto dokumentu. Součástí očekávaných změn bude zcela nový oddíl – Část 8: Energetická účinnost. Kniha Předpisy pro elektroinstalace IET je nepostradatelná pro všechny osoby věnující se elektrotechnice, včetně návrhářů, montérů a těch, kdo se zabývají testováním a revizí elektrických instalací. Požadavky na elektroinstalace vstoupí v platnost od 1 .ledna 2019.


Co obsahuje NOVÉ 18. vydání Předpisů pro elektroinstalaci IET

Přechodová přepětí Detekce poruchového oblouku
Nové požadavky ohledně zařízení RCD
Systémy s vestavěným elektrickým topením pro povrchové vytápění
Nabíjení EV
Nový oddíl 730 týkající se vnitrozemských navigačních plavidel
Doporučení pro energeticky účinné provedení


Důležité poznámky

Instalace navržené po 31. prosinci 2018 MUSÍ vyhovovat normě BS 7671:2018 Předpisy platí pro návrh, konstrukci a ověření elektroinstalací a doplňky nebo změny pro stávající instalace.


Dodatky v rámci 18. vydání předpisů


Část 1 Rozsah – předmět a základní principy:
Předpisy 133.1.3 (Výběr vybavení) nyní vyžaduje prohlášení o elektroinstalační certifikaci.

Část 2 Definice:

Byla upravena a rozšířena.

Kapitola 41 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem:

Oddíl 411 obsahuje řadu významných změn, včetně dvou nových předpisů.

Kapitola 42 Ochrana proti tepelným účinkům:

Zahrnuje nové předpisy a přepracovaný předpis 422.2.1

Kapitola 44 Ochrana proti poruchám napětí a elektromagnetickému rušení:

Tato kapitola byla přepracována.

Kapitola 46 Zařízení pro izolaci a přepínání:

Jedná se o novou kapitolu zavedenou v rámci revize nejnovějšího 18. vydání.

Kapitola 52 Výběr a instalace kabelových systémů:

Obsahuje nové předpisy a úpravy stávajících předpisů.

Kapitola 53 Ochrana, izolace, spínání, řízení a monitorování:

Tato kapitola byla zcela revidována.

Kapitola 54 Uspořádání uzemnění a ochranné vodiče:

Obsahuje čtyři nové předpisy.

Kapitola 55 Další vybavení:

Obsahuje nový předpis.

Část 6 Inspekce a zkoušky:

Tato část byla zcela restrukturalizována a upravena.

Oddíl 704 Instalace na staveništích a místech demolic:

Tato část obsahuje několik malých změn.

Oddíl 708 Elektrické instalace v karavanech/kempincích a podobných místech:

Tato část obsahuje několik změn.

Oddíl 710 Zdravotnická zařízení:

Obsahuje nový předpis a několik malých změn.

Oddíl 715 Instalace osvětlení s mimořádně nízkým napětím:

Obsahuje pouze několik drobných změn.

Oddíl 721 Elektrické instalace v karavanech a motorových karavanech:

Tato část obsahuje několik změn.

Oddíl 722 Zařízení pro nabíjení elektrických vozidel:

Významné změny v této části.

Oddíl 730 Pobřežní jednotky elektrických pobřežních přípojek pro vnitrozemská navigační plavidla:

Jedná se o zcela nový oddíl.

Oddíl 753 Systémy podlahového a stropního vytápění:

Tento oddíl byl zcela revidován.


Změny příloh

Příloha 1 Příloha 3
Příloha 6
Příloha 7
Příloha 8
Příloha 14


Přidána nová příloha

Příloha 17 Energetická účinnost.

Poznámka


K dispozici je sada 3 knih, která zahrnuje Requirements for Electrical Installations, wiring Regulations (18. vydání), Inspection & Testing Guidance Note 3 (8. vydání) a On Site Guide (18. vydání). Tato nejaktuálnější nabídka 3 knih je k dispozici pod skladovým číslem 1793977.

Specifikace
Vlastnost Hodnota
Titul Požadavky pro elektroinstalace
Vydání 18th
Datum zveřejnění July 2018
Autor The IET
Vydavatel The IET
Formát Brožura
Počet stránek 648
ISBN 13 číslic 978-1-78561-170-4
147 k dispozici s dodáním do 2 pracovních dnů.
Cena Kus
3 277,50
(bez DPH)
ks
Per unit
1 +
3 277,50 Kč
Standardní dodávka