Od hlavy až k patě

Výrobky pro Vaši bezpečnost od předních výrobců.
Správná certifikace pro každou aplikaci.

Všestranná ochrana
hazards

V Česku je každoročně registrováno okolo 45 000* pracovních úrazů.Každý z nich je však zbytečný. Pro RS má proto bezpečnost práceve všech oblastech absolutní prioritu. Pokud zabezpečíte správnéfungování všech pracovišť ve své fi rmě, zabráníte tak nejen zraněnísebe a svých kolegů, ale zaručíte také dodržování příslušnýchzákonů a předpisů.

OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky - ochrana od hlavy až k patě

Zajištění osobní bezpečnosti na pracovišti je důležitým úkolem vedoucích pracovníků v každém průmyslovém odvětví. V RS naleznete kompletní sortiment - od reflexního oblečení po dýchací přístroje - u každé katerorie výrobků nabízíme ucelenou řadu produktů od předních značek.

OOPP statistika
Provozní bezpečnost

Všeobecná provozní bezpečnost – jednoduchá řešení s velkým efektem

Žádná organizace si nemůže dovolit zbytečné výpadky. Tím důležitější jeinvestovat do prevence a odstranit zdroje rizik ještě dříve, než vyústív úrazy. Společnost RS Components Vám nabízí vše, co potřebujeteke značení, zajištění a ochraně – od dopravních kuželů přes uzavíracípásky až po ochranu proti nárazům s certifi kací TÜV. Prozkoumejte našiširokou nabídku!

Provozní bezpečnost
Zabezpečení strojů

Zabezpečení strojních zařízení zachraňuje životy

K řadě závažných úrazů se smrtelnými následky dochází tam, kde lidépracují přímo na strojních zařízeních nebo v jejich bezprostřední blízkosti:ať už se jedná o vysokozdvižné vozíky, lisy nebo těžká vrata, za chodupředstavují strojní zařízení neustálý zdroj rizik pro Vás i Vaše kolegy.

Zabezpečení strojních zařízení