a-su-lado.jpg

Dovolte, abychom Vás provedli produktovou nabídkou v přiloženém interaktivním katalogu. Kliknutím na skladové číslo RS se dostanete k nabídce produktů.
OCHRANA DAT A OBVODŮ

communication-breakdown-hero2.jpg

OCHRANA DAT A OBVODŮ

Téměř ideálního scénáře lze dosáhnout pomocí datové prediktivní údržby: datový kabel hlásí, pokud způsobí poruchy, napájecí kabel se hlásí před přerušením. Napájecí a datové kabely však často selhávají nečekaně a způsobují prostoje a náklady. Chraňte své zdroje vhodnými protipožárními řešeními a produkty a zajistěte tak dodržování zákonných požadavků a předpisů.

Ochranný přístroj Siemens 5SM6

Podívejte se, jak snadná a elegantní je instalace protipožárních ochranných spínačů Siemens AFDD s jističi. Šířka pouze jednoho modulu šetří místo v rozvaděči. Se dvěma spojovacími svorkami zařízení dokonale spolupracují prostřednictvím spouštěcího hřídele.Patentovaná technologie detekce SIARC se používá k detekci elektrického oblouku - zkratu a permanentně měří vysokofrekvenční šum v multifunkčním prvku.

Naši partneři pro ochranu dat a obvodů

VIBRACE A ÚNIKY

communication-breakdown-hero2.jpg

VIBRACE A ÚNIKY

Plyn, stlačený vzduch a vakuové systémy jsou často poškozeny vibracemi. Nesprávně zarovnané hřídele, uvolnění nebo opotřebení ložisek může vést k nevyváženosti a způsobit vibrace. Pokud jsou v údržbě nainstalovány větší kompresory, než je nutné, zvyšuje to také investiční a energetické náklady.Se správnými řešeními od RS můžete udržovat nízké náklady na údržbu.

Akustická průmyslová kamera Fluke ii900

Plyn, stlačený vzduch a vakuové systémy jsou důležitým zdrojem přeměněné energie pro průmyslové závody. V moderních továrnách se tento druh energie používá všude - provozuje stroje, nástroje, robotiku, lasery nebo pro manipulaci s výrobky. Ztráta tlaku v těchto systémech může být velmi nákladná.Na 7" dotykovém displeji LCD se s vizuálním obrazem překrývá obraz zpracovaný technologií SoundMap™ a rychle tak lze zjistit místo úniku.

SLEDOVÁNÍ A KONTROLA

communication-breakdown-hero2.jpg

SLEDOVÁNÍ A KONTROLA

Účinné monitorování umožňuje provádět opatření nebo drobné opravy během výrobních operací s co nejmenšími prostoji.
Pro řízení a monitorování výrobních provozů lze použít jak vestavěná, tak ruční zařízení, protože tato zařízení lze použít pouze po krátkém zaškolení zaměstnanců a bez historie naměřených dat s nízkou investicí.

EcoStruxure od Schneider Electric

Zjistěte, jak Schneider Electric řídí digitální transformaci v průmyslové automatizaci. Díky architektuře EcoStruxure od Schneider Electric jsou technologie IIoT včetně softwaru připraveny na inteligentní výrobu. To otevírá nové obchodní příležitosti výrobcům strojů a zařízení a zvyšuje tak produktivitu a ziskovost.

Naši partneři pro účinnou kontrolu


Číst více

Online komunita pro vývojáře a techniky, která Vám umožní výměnu nápadů a hledání zdrojů nebo bezplatných nástrojů, které Vám pomohou s Vašimi projekty.
Next