Průmyslový IoT – selhání komunikace?

Selhání připojení?

Jednou z výzev, kterým IIoT čelí, je potřeba připojit zařízení, často starší zařízení, která neumožňují ethernetové připojení nebo která se nacházejí mimo rozsah kabelových ethernetových sítí. Přestože WiFi sítě IEEE 802.11 představují řešení, může být bariérou jejich dosah a jiná technická omezení.

LORAWAN™ A SIGFOX
Jedná se o příklady nízkoenergetických rozlehlých sítí, které splňují rostoucí požadavky masových aplikací IoT. Díky kombinaci nízkých nákladů na integraci zařízení, nízkých poplatků za konektivitu, vysoké síťové kapacity, nízké spotřeby elektřiny a značného dosahu jsou atraktivní pro průmyslové aplikace, kde je často nutné přenášet malý objem dat s velkou četností.

4G A NÁSLEDUJÍCÍ...
I když přechod na 5G vyvolává velký rozruch, realitou průmyslových aplikací zůstává, že 3G a 4G zcela postačují pro značnou většinu průmyslových úkolů IOT z hlediska přenosu dat a čekací doby. Pokrytí mobilní sítě se na celém světě neustále zlepšuje, je velmi standardizované a výběr průmyslového mobilního hardware jako modemy a směrovače se neustále rozšiřuje. Spolu s relativně nízkými náklady na předplatné je mobilní konektivita lákavou volbou pro projekty IIoT.

Industrial Iot – Smart Factories

OTEVŘENÉ DATOVÉ STANDARDY - OPC UA

Průmyslový IoT umožňuje širší paletu technologií, které dosud nebyly připojeny na sítě na základě IP, a spojuje je prostřednictvím nově vznikajících sítí. I nadále však potřebují společnou komunikační metodu, pokud mají být tyto informace využitelné. Proto existují dobré důvody pro standardizovaný „middleware“, který může být klíčem k umožnění této čtvrté průmyslové revoluce. OPC UA je standard, který by umožnil toto realizovat.

OPC UA se zaměřuje na potřebu standardizované datové konektivity a interoperability buď v rámci vzájemné datové konektivity strojů (M2M) v továrních systémech nebo při přenosech ze zařízení do cloudu nebo na server, např. výrobní data, která se přenášejí z programovatelného ovladače na systém ERP. V obou případech poskytuje OPC UA bezpečný a spolehlivý základ, který je dostatečně robustní, aby usnadnil datovou konektivitu a interoperabilitu založenou na standardech.

Skutečnou hodnotu IIoT lze plně využít pouze tehdy, pokud je komunikace mezi zařízeními založena na globálním komunikačním standardu, který splňuje široké spektrum složitých požadavků. Může se jednat o vysokorychlostní širokopásmovou komunikaci one-to-many nebo o bezpečný model klient/server pro obousměrnou komunikaci a řízení. OPC UA podporuje oba požadavky. Kromě jednoduchého společného používání „dat“ musí základní standard éry IIoT umožnit komplexní sdílení informací, což je zvláště důležité, jestliže se agregují velké objemy dat z pestrého ekosystému třetích systémů, které se vyskytují v typickém výrobním prostředí. Objektově orientované mechanismy modelování informací normy OPC UA splňují tyto požadavky přímo a zároveň standardizují sémantický popis dat, čímž je umožněna integrace ve všech síťových vrstvách a rovněž nezávislost na platformě a na výrobci.

Pokud se IIoT má stát běžným podnikáním, má zásadní význam nutnost najít standard pro výměnu dat nezávislý na platformách. V mnoha ohledech to představuje chybějící kus skládačky, protože existuje mnoho technologií. IO-Link je příkladem, který může přinést data na úrovni zařízení do sítě, ale je důležité, aby tato data vyměňována otevřeně a bezpečně.