Inovace Omron v budování panelů

Úspora místa prostřednictvím štíhlejších a unifikovaných modulů
Úspora času s technologií push-in plus
Úspora peněz v průběhu celého procesu výstavby panelů

Nová hodnota pro ovládací panely

Ovládací panely:
Srdce výrobních závodů


Pokud může být konstrukce panelů, výrobní procesy v oblasti panelů a lidská interakce s panely inovovány prostřednictvím nových produktů, elektroinstalačních technik a technologií, pak se výroba ovládacích panelů stává jednodušší a dělá obrovský skok vpřed z hlediska účinnosti.
Počínaje naším sdíleným konceptem Hodnotného návrhu panelu pro specifikaci produktů ovládacího panelu Omron se snaží zákazníkům nabídnout evoluci a procesní inovaci v oblasti ovládacích panelů.

| Panely | Proces | Lidé |


 

Panely

Úspora místa
Přidáním zařízení do nově dostupného prostoru můžete připojit buď více zařízení ke stejnému ovládacímu panelu za účelem zvýšení funkčnosti ovládacího panelu, nebo získat menší finální konstrukci panelu.

Proces

Pohotové přizpůsobení
Přístroje s jednotnými specifikacemi umožňují snadnou výměnu modulů pro přizpůsobení panelů každému zákazníkovi.
Montáž vedle sebe je možná díky snížené spotřebě elektrické energie (tedy generuje méně tepla) pro každý model při okolní teplotě 55 °C.

Lidé

Snadné zapojení
Svorkovnice s technologií push-in plus byly vyvinuty Omronem za účelem snadného vkládání a pevného držení vodiče, čímž se zkracuje čas a práce spojená s elektroinstalací.
Vstupy kabelů svorkovnic, nezávisle vyvinuté s technologií push-in plus, jsou všechny nasměrovány dopředu pro snadné vkládání vodičů.

Související produkty RS Pro

Rozhodněte se pro kvalitu, výkon a hodnotu bez kompromisu.