Výuka jazyka budoucnosti

 Vyučujeme jazyk budoucnosti.

Německo si vydobylo pověst díky své výkonnosti a spolehlivosti. Je považováno za jednu z kulturně nejvyspělejších zemí
Evropy a za jednu z ekonomických velmocí v celosvětovém měřítku. Nepřekvapí proto, že pojem „německá technologie“ má velmi dobrý zvuk.

Asi bychom tedy očekávali, že tamější vzdělávací systém bude připravovat své technické odborníky s využitím odpovídajících učebních metod, realita je však velmi odlišná.

Přestože žijeme v digitální éře, počítačové programování stále není součástí německých učebních osnov. A protože se nejedná o povinný vyučovací předmět, většina žáků se s tímto tématem setkává teprve v dospívání.

Je to způsobeno tím, že školní vzdělání v Německu spadá do kompetence jednotlivých 16 spolkových zemí, z nichž každá má svoje vlastní vzdělávací úřady a politiku. Ve výsledku má Německo 16 různých učebních osnov namísto jednoho všeobecného systému řízeného vládou, jako je tomu např. ve Velké Británii nebo USA.

Ale toto vše se pokusila změnit malá skupina lidí v centru města Düsseldorf, která přišla s nápadem založit Codingschule – iniciativu s cílem reformovat vzdělávání v celé zemi.

Budoucnost patří programování

Zakladatelka a výkonná ředitelka Güncem Campagnaová a spoluzakladatelka a provozní ředitelka Anna Roscinaová vytvořily v dubnu 2016 školu, která jde nad rámec učebních osnov a učí děti, dospívající i dospělé, jak kódovat.

66

Když děti ztratí zájem, je obtížné v nich opět probudit motivaci.

99

Codingschule umožňuje všem zájemcům snadno proniknout do světa strojů a programování s využitím programovacích jazyků, jako jsou Scratch a Python.

„Když to řeknu laicky, tak pomocí kódování stroji sdělujeme, co má dělat,“ vysvětluje Güncem. „Podobně jako kterýkoli jiný jazyk na světě má svoji vlastní syntax a pravidla.“

„Obecně platí, že děti se rozhodují pro volbu technického oboru během studia na střední škole. Když tedy děti ztratí zájem o technické obory, je obtížné v nich opět probudit motivaci.“

Codingschule se netají svým přesvědčením, že se tomu dá předejít tím, že se začne s výukou dětí už v raném věku.

V mnoha kurzech se žáci učí s využitím počítačů Raspberry Pi a laptopů Pi-Top zakoupených od společnosti RS, která je jedním z důležitých distributorů těchto produktů. Žáci se učí, že kódování je snadné a zábavné a nabízí spoustu příležitostí, které otevírají zcela nový svět.

„Když si uvědomíme, jak je kódování důležité, je zřejmé, že by k němu měli získat přístup všichni žáci. Jsme obklopeni stroji
a kód představuje jazyk, který je zapotřebí pro jejich ovládání. Otevírá to tedy nové možnosti, podobně jako čtení a psaní.“

Nápady uvedené do praxe

Codingschule má v současnosti čtyři stálé členy týmu a 15 lektorů na volné noze, mezi něž patří učitelé, výzkumníci, vývojáři a technologičtí nadšenci.

Jeden z dobrovolných učitelů, Tobias Hübner, popisuje některá z tvůrčích zařízení vyvinutých v Codingschule, z nichž většina je založena na jednoduchých předmětech domácí potřeby.

„Učíme děti, jak si vyrobit domácí herní zařízení za pomoci malého úložného boxu z obchodu IKEA,“ vysvětluje. „Do horní části jsme vyvrtali otvory, do nichž mohou děti instalovat herní tlačítka a joystick.“

„Když otevřete víko boxu, je všechno uvnitř připojeno k ovladači Bluetooth, který lze používat se smartphonem nebo herní konzolí.“

Při vytváření svých návrhů používá škola počítače Raspberry. Považuje je za skvělý a cenově dostupný nástroj pro výuku
a děti si je nemohou vynachválit!

„Společnost RS je jedním z hlavních distributorů počítačů Raspberry Pi. Velmi si vážíme toho, že se intenzivně zajímá o naše aktivity a pomáhá rozšířit povědomí o projektu Codingschule.“

Podpora žen v technických oborech

Vedle reformy vzdělávacího systému v Německu patří mezi hlavní cíle Codingschule také motivace žen k častější kariéře
v technických oborech.

Tobias uvádí: „Codingschule odstartovala workshopem pořádaným během akce Girls Day v roce 2016. Jedná se o informační den se spoustou akcí určený především pro mladé dívky, jehož cílem je ukázat pracovní příležitosti a aktivity
v oblasti STEM (věda, technologie, strojírenství a matematika). Uspořádali jsme workshop s využitím Raspberry Pi a tím to všechno začalo.“

66

Je velmi důležité, aby dívky vnímaly svoje příležitosti

99

V Codingschule funguje také Dívčí klub, kde je nabízena výuka určená pouze pro dívky. Je veden lektorkou, což pro ně vytváří příjemné a povzbudivé prostředí.

„Je velmi důležité, aby dívky vnímaly svoje příležitosti – na světě je spousta věcí, kterých by se měly ženy ujmout, a myslím si, že bychom jim měli otevírat nové možnosti.“

Vstříc budoucnosti kódování

Codingschule věří, že se jí v budoucnu podaří přizpůsobit německé učební osnovy digitálnímu věku.

Provozní ředitelka a spoluzakladatelka Anna konstatuje: „Někdy se nám zdá až k neuvěření, že všechno začalo jedním workshopem. O dva roky později máme už více než 800 účastníků.“

„Když se dívám zpátky, jedna věc je jistá – za úspěchem Codingschule stojí celý tým. Zažili jsme také hodně neúspěchů, ale jednoduše jsme šli dál, tvrdě jsme pracovali a nevzdávali jsme se.

Codingschule pomáhá ukazovat budoucí směr vzdělávání. V Německu je nedostatek učitelů vzdělaných v oblasti programování a je proto velmi obtížné tuto výuku poskytovat.

66

Codingschule pomáhá ukazovat budoucí směr vzdělávání

99

Přestože zatím není součástí německých učebních osnov, vláda o tom již začíná uvažovat. Naším cílem je, aby mělo každé dítě přístup k technologiím a programování a aby se to stalo součástí digitálního vzdělávacího programu.“

Tým je nadchnutý pro myšlenku zlepšovat úroveň německého vzdělávání a předávat znalosti, které dětem pomohou vytvářet jejich vlastní budoucnost.

Na závěr Anna uvádí: „Věřili jsme tomu, co děláme. Štěstí nemá nikdo z nás předplacené, ale pokud nejdete za svými vlastními sny, jste odsouzeni k tomu, abyste žili sny někoho jiného.“

Společnost RS se zaměřuje na mnoho projektů a iniciativ, které mají podporovat rozvoj budoucích technických odborníků. Vzhledem k celosvětovému nedostatku kvalifikovaných odborníků v technických oborech je nesmírně důležité překlenout tento problém díky zlepšování povědomí a aktivnímu zapojení do vzdělávacích projektů ve spolupráci
s technologickými inovátory.

Bude Vás zajímat

Zákazník

Cestování budoucnosti

Tým HYPED pracuje na projektug Hyperloop, který možná v budoucnu změní způsob cestování

Zákazník

Převedení dětského snu do reality

Objevte Dave Mouldse a tým Carbide, který vytvořil šampióna ve válce robotů!