Svět se rychle mění a vaše nápady formují jeho budoucnost.

Podporujeme vaše ambice a úspěchy a chceme, aby o nich lidé věděli.

Customer Ambionics

Jak vynález jednoho otce dává naději na lepší budoucnost

Když prvorozený syn Bena Ryana Sol 10. den po narození přišel o ruku, Ben se okamžitě pustil do akce, aby Solovi zajistil co nejlepší start do života. Později zjistil, že jeho inovace má potenciál změnit životy dětí na celém světě.

Sol přišel o ruku krátce po narození v březnu 2015.

Ben okamžitě začal zkoumat možnosti, ale záhy zjistil, že protetická ruka není dostupná, dokud Solovi nebude alespoň jeden rok. Je to způsobeno zákonitostmi růstu v raném stadiu života, a dokonce i v jednom roce věku by taková ruka byla pouze nefunkční kosmetickou náhradou. Teprve po dosažení věku tří nebo čtyř let by Sol mohl dostat funkční myoelektrickou ruku
s bateriovým napájením.

Ben si byl vědom, že první tři roky jsou nejdůležitější pro formování dovedností dítěte a mají největší vliv na jeho sociální
a emoční schopnosti. Kromě toho nashromážděné poznatky dokazují, že děti, které do dvou let věku neměly funkční ruku, mají tendenci protézy odmítat.

Přestože Ben není povoláním konstruktér, jeho odhodlání synovi pomoci jej inspirovalo k návrhu prototypu ruky, kterou by bylo možné nosit od nižšího věku. Benovým cílem bylo vytvořit lehkou, vzhlednou a přizpůsobitelnou ruku – vyrobitelnou na 3D tiskárně.

Technologie, kterou navrhl, využívá hydraulicky ovládaný uchopovací mechanismus. Ben se inspiroval způsobem, jakým pavouci pohybují nohama pomocí tlaku kapaliny. V Benově prototypu protetické ruky se stlačováním sáčku s kapalinou ovládá základní uchopovací mechanismus, který tak Solovi umožňuje rukou pohybovat.

Sol, dnes už dvouletý, svou hydraulickou ruku pohodlně ovládá. „Může dělat 90 % věcí, které mohou dělat děti s oběma rukama a chci mu ještě pomoci se zvládnutím zbylých 10 % úkolů, které jsou pro něj těžké,“ říká Ben. Ve vývoji ruky nepřestal a v současné době pracuje na funkci palce, aby zvýšil její efektivitu..

Skutečnost, jak rychle a snadno si Sol na svou novou ruku zvykl, a pozitivní vliv, který to mělo na jeho život, Benovi ukázala, že by jeho koncept mohl pomoci i dalším lidem v podobné situaci.

Ben se proto rozhodl ukončit svou kariéru učitele a založil společnost Ambionics, aby svou technologii mohl vyvíjet ve prospěch malých dětí na celém světě.


Ambionics

„Mým cílem je prostřednictvím společnosti Ambionics pomáhat dětem zvykat si na protézu a používat ji, dokud nedospějí.
A klíčem k tomu je poskytnout bezpečnou funkci bez malých součástí nebo baterií dětem v nejnižším možném věku“, říká Ben.

Kromě prvku bezpečnosti umožňuje 3D tisk a skenování také značně zredukovat výrobní náklady a tím zpřístupnit protézy dětem na celém světě.

Společnost RS se poprvé připojila k Benovu projektu poté, co Alison Hutchings, náš Assistant Global 3D Printing Category Manager, viděl Benův příběh v pořadu televize Sky News. Inspiroval se jeho cestou a odhodláním zlepšit kvalitu života svého syna a z našeho sortimentu RS Pro nechal Benovi zaslat 15 kilogramů filamentu pro 3D tisk.

Alison k tomu říká: „Viděl jsem Benův dojemný příběh v televizi Sky News a cítil, že je tady způsob, jak by společnost RS mohla pomoci. Kontaktovali jsme Bena přes LinkedIn a navázali s ním vztah. Inspirovala nás jeho mise a odvážná vize – zejména od někoho bez jakýchkoli dřívějších konstrukčních zkušeností – a došli jsme k názoru, že společnost Ambionics chceme podporovat.“

66

Byli jsme inspirováni jeho posláním a odvážnou vizí

99

Inspirovala nás jeho mise a odvážná vize – zejména od někoho bez jakýchkoli dřívějších konstrukčních zkušeností – a došli jsme k názoru, že společnost Ambionics chceme podporovat.“

Ben dodává: „Mít někoho, kdo se podívá, poklepe vás po zádech a prohlásí ‘tohle si tedy zaslouží uznání’, pro mě bylo opravdu motivující. A jsem za podporu, kterou od společnosti RS máme, opravdu vděčný.”

Ben Ryan - Ambionics - Portrét vynálezce

Pokud jste se nechali inspirovat neuvěřitelným příběhem Bena a Sola, podpořte společnost Ambionics pomocí crowdfundingu: