Prohlášení společnosti RS Pandemie koronaviru

koronavirus
Aktualizace informací pro zákazníky: 22. dubna 2020

S událostmi týkajícími se pandemie koronaviru (COVID-19), které se denně mění, pokračujeme v monitorování globálního vývoje a přijímáme nezbytná opatření v souladu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a vládními pokyny v každé ze zemí, v nichž působíme.

Máme tři jasné cíle:
 1. Chránit zdraví našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a komunit.
 2. Zajistit poskytování služeb našim zákazníkům.
 3. Podporovat naše zákazníky při přizpůsobování se měnícím se okolnostem.
Disponujeme robustní, odolnou a flexibilní globální infrastrukturou a průběžně přezkoumáváme naše stávající plány kontinuity podnikání s ohledem na vývoj událostí. Zde je přehled opatření, která jsme dosud přijali:

Krizový management
 • Zřídili jsme specializovaný tým pro řešení krizí, který monitoruje a řídí naši reakci na rychle se měnící situaci. Tento tým se skládá z našich vedoucích pracovníků a dalších odborníků.
 • Ochrana našich kanceláří a skladů
 • Minimalizujeme externí návštěvy našich kanceláří a skladů. Žádáme naše zákazníky a dodavatele, aby nás v této akci podporovali.
 • Testovali jsme naše IT kapacity na všech našich trzích a jsme si jisti, že jsme schopni přijmout vhodná opatření, pokud by naši kolegové potřebovali pracovat z domova.
 • Pokud jde o naše distribuční centra, máme globální distribuční síť s centry ve Velké Británii, Irsku, Francii, Španělsku, Německu, Itálii, Jižní Africe, Severní Americe, Austrálii, Hongkongu, Číně a Japonsku - to znamená, že jsme schopni upravit náš dodavatelský řetězec. Podnikáme všechny praktické kroky, abychom udrželi normální provoz.

Zachování našich služeb
 • Díky robustní, odolné a flexibilní globální infrastruktuře jsme v silné pozici a dokážeme se rychle přizpůsobit a zajistit tak slużby všem našim zákazníkům.
 • V naší síti máme značné zásoby a naše distribuční nastavení umožňuje v případě potřeby přesměrovat dodávky.
 • Jako společnost, která funguje ve velké míře online, jsme přesvědčeni, že i když naši zákazníci a / nebo naši zaměstnanci pracují vzdáleně, jsme schopni zdárně pokračovat v zajišťování dodávek.
 • Jak byste mohli očekávat, potýkáme se se zvýšenou poptávkou po osobních ochranných pracovních prostředcích, které jsou kritické pro ochranu proti viru. Na trhu je nedostatek obličejových masek – ani my vůči tomuto nedostatku nejsme imunní. Nicméně i přesto, že mnozí dodavatelé prodloužily dodací lhůty, investujeme do zvýšených zásob OOPP tak, abychom zajistili zásobování našich zákazníků.

Prevence šíření nákazy
 • Sledujeme všechny velké akce a výstavy, které máme v plánu, a podnikáme nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti.
 • Sdíleli jsme pokyny s našimi kolegy o častém mytí rukou.
 • Zavedli jsme jasné postupy, pokud by se kterýkoli z našich kolegů vrátil z vysoce rizikového místa, měl kontakt s někým, kdo má potvrzenu nakazu koronavirem nebo vykazuje příznaky.
 • Přijali jsme opatření k zajištění minimalizace jakéhokoli rizika pro naše kolegy v distribučních centrech, zatímco oni nadále plní svou kritickou roli, aby udrželi naše skladové zásoby a objednávky zákazníků naplněné.

Cestování a práce na dálku
 • Zastavili jsme veškeré mezinárodní služební cesty, pokud to není absolutně kritické.
 • Odrazujeme od domácích služebních cest a žádáme naše kolegy, aby místo osobního setkání používali technologii, pokud je to jen trochu možné.
 • Odrazujeme od nepodstatných interních schůzek, které vyžadují, aby lidé cestovali.
 • Budeme rozhodovat o nařízení práce z domu v souladu s vládními doporučeními v každé zemi a místě. Již jsme provedli významné testování, abychom se ujistili, že jsme připraveni přejít na vzdálenou práci, pokud to bude potřeba.
Další opatření, která jsme zavedli na ochranu našich zaměstnanců:
 • Pracovníci, kteří musí být na pracovišti mají rozdělené směny a tím je minimalizován kontakt
 • V distribučních centrech jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce, antibakteriální ubrousky v dále videa ukazující, jak správně dezinfikovat
 • Zaměstnanci jsou při vstupu a výstupu z budov informování o nutnosti dezinfekce rukou což je kontrolováno bezpečnostními týmy
 • Úklid je rozšířen o pravidelné čištění častých kontaktních bodů
 • Týmy „zdraví a bezpečnost“ a „vedení“, čímž sledujeme posílení sociální distancování a dodržování vzdálenosti 2 metry
 • Změna uspořádání pracovních ploch. Tam, kde se nám to nepodařilo, jsme změnili naše procesy tak, aby se zaměstnanci u pracovního místa střídali
 • Poskytování dodatečných OOPP všem zaměstnancům na pracovišti
 • Omezený přístup do distribučních center pro všechny ostatní zaměstnance, dodavatele / návštěvníky a znemožnění vstupu řidičům dodávek přijíždějícím do našich prostor
 • Poskytování první psychologické pomoci s cílem poskytnout emoční podporu v případě potřeby a zároveň povzbudit a podpořit zranitelné osoby, aby se izolovaly
 • Naše "BOZP týmy" monitorují místní a globálnísituaci a vydáváme pravidelné reporty

Často kladené dotazy

Otázka: Máte skladem obličejové masky?

Odpověď: Poptávka po maskách je bezprecendentní a v současné době nemáme skladové zásoby. Spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom se pokusili zajistit další zásoby.

Otázka:Jaké jsou vaše skladové zásoby u dalších osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)?

Odpověď: Výrazně investujeme do těch produktů OOPP, u kterých dochází k výrazně vyšší poptávce než obvykle. Mezi ně patří zástěry, jednorázové rukavice, čističe rukou a mýdla, utěrky na ruce, víceúčelové utěrky, kombinézy, opakovaně použitelné respirátory, příslušenství pro opakovaně použitelné respirátory a ochranné brýle.Naše úrovně zásob sedenně mění a úzce spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom byli schopni vyhovět všem Vašim požadavkům v této bezprecedentní době. Chcete-li zkontrolovat úroveň zásob u položky, navštivte naše webové stránky nebo se obraťte na tým klientského servisu.

Otázka: Máte skladem filamenty pro 3D tisk?

Odpověď:Ano, filamenty a doplňky pro 3D tisk máme skladem a tedy můžeme podpořit společnosti a inženýry, kteří projektují a vyrábějí OOPP pomocí 3D technologie.

Otázka: A co širší skladová dostupnost, předvídáte jakékoli problémy?

Odpověď: Máme dobrý stav zásob. Jsme v kontaktu se všemi našimi dodavateli, abychom potvrdili dostupnost zásob a jsme si jisti, že jsme v současné době v silné pozici.

Otázka: Dáváte přednost zásobování postižených regionů?

Odpověď: Vidíme výrazný nárůst poptávky po výrobcích, jako jsou obličejové masky, desinfekční gely na ruce a další osobní ochranné prostředky. Pracujeme s našimi dodavatelskými partnery a děláme vše pro to, abychom udrželi dobrou úroveň zásob.

Otázka: Představují produkty pocházející z jiných zemí riziko kontaminace?

Odpověď: Ne. Lidé, kteří dostanout naše zásilky nejsou vystaveni riziku nákazy novým typem koronaviru (COVID-19). Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své zprávě uvedla, že koronaviry na takových objektech, jako jsou dopisy nebo balíčky, nepřežijí dlouho. Čekáme na další pokyny v tomto ohledu a podle toho budeme aktualizovat poskytované informace.

Otázka: Zůstávají Vaše distribuční centra otevřená?

Odpověď: Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zákazníků je naší prioritou číslo jedna a jádrem všeho, co v RS děláme . Mnoho našich zákazníků se nachází v kritických odvětvích, jako je veřejný sektor (včetně zdravotnictví), výroba potravin a nápojů, energie a veřejné služby. Hrajeme zásadní roli v dodavatelských řetězcích těchto zákazníků, včetně poskytování osobních ochranných prostředků (OOPP) pokud to zásoby umožňují. Mnoho našich zaměstnanců, zejména ti, kteří pracují v našich distribučních centrech, plní důležitou roli při udržování toku těchto základních dodávek. I když nadále podporujeme tyto důležité organizace, řídíme se doporučeními a nařízeními místních vlád, hygyenických stanic a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Otázka: Jak RS podporuje místní obyvatele a vládu v době trvání této krize?

Odpověď:Mnoho našich zákazníků se nachází v kritických odvětvích, jako je veřejný sektor (včetně zdravotnictví), výroba potravin a nápojů, energie a veřejné služby. Hrajeme zásadní roli v dodavatelských řetězcích těchto zákazníků.Obdrželi jsme již mnoho žádostí od zákazníků, kteří poskytují základní služby (výrobci potravin, zdravotničtí dodavatelé a poskytovatelé veřejných služeb) kteří nás žádají o ujištění, že můžeme pokračovat v dodávkách.

Otázka: Upřednostňujete vyřizování objednávek od zdravotnických zařízení?

Odpověď: Ano, s vypuknutím pandemie koronaviru (COVID-19) jsme začali upřednostňovat odbavování objednávek zákazníků v lékařském a zdravotnickém odvětví.

Otázka: Změnila se pracovní doba Vašeho klientského servisu?

Odpověď: Ne, pracovní doba zůstala nezměnena a klientský servise je Vám k dispozici mezi 8 a 17 hodinou od pondělí do pátku. Můžete nás kontaktovat standardně pomocí živého chatu na webu, telefonicky, e-mailem. Objednávky přes e-shop přijímáme nepřetržitě.
Tvrdě pracujeme na tom, abychom během pandemie COVID-19 poskytovali vynikající služby a podporovali naše zákazníky, kteří poskytují základní služby.