Efektivní údržba

Předcházení neplánovaným prostojům je nezbytnou součástí každého výrobního zařízení. Bez ohledu na to, zda mluvíme o reaktivní, plánované nebo prediktivní údržbě, je zásadní vybrat správné produkty a technologie, protože to může mít zásadní vliv na snižení nákladů a ovlivnit efektivitu celého závodu.

Abychom vyhověli Vašim potřebám efektivní údržby, máme pro Vás širokou nabídku. Ať pracujete v jakémkoli oboru, z naší nabídky si vyberete. Připravili jsme pro Vás kategorie produktů jako je ochrana před selháním obvodu, řešení problémů způsobených netěsnostmi a vibracemi, využití dat ze strojů a zařízení a nakonec kontrola stavu díky senzorům.

V online katalogu, který vidíte níže, si můžete prohlédnoutnové technologie od našich předních dodavatelů. Najdete tam nabídku seskupenou podle tří typů údržby. Máme vše, co potřebujete pro efektivní údržbu. Jsem tu pro Vás.

OCHRANA OBVODŮ

OCHRANA PROTI POŽÁRU, PŘERUŠENÍ OBVODŮ A ZTRÁTĚ ÚDAJŮ

Napájecí a datové kabely často neočekávaně selhávají, což má za následek prostoje a další náklady. Svůj majetek můžete chránit správnými řešeními požární ochrany a bezpečnostními produkty, které splňují zákonné požadavky a předpisy.

Podívejte se, jaká řešení Vám v této oblasti můžeme nabídnout.

Požární spínač Siemens 5SM6

Podívejte se, jak snadná je instalace jističů AFD s RCBO. Šířka pouze jednoho modulu šetří místo v rozvaděči. Dvě spojovací svorky zajišťují dokonalou spolupráci zařízení přes uvolňovací hřídel. Patentovaná technologie detekce SIARC detekuje zkrat elektrického oblouku a trvale měří vysokofrekvenční šum v multifunkčním prvku.

VIBRACE A NETĚSNOSTI

VIBRACE A NETĚSNOSTI - PREVENCE A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Plyn, stlačený vzduch a vakuové systémy bývají často poškozeny vibracemi. Nesprávné seřízení hřídelí, uvolněných nebo opotřebovaných ložisek může vést k nevyváženosti a tím k vibracím. Instalace větších kompresorů, než je nutné, také zvyšuje náklady.

Se správnými řešeními dostupnými v RS můžete zabránit ztrátám energie, detekovat a opravit chyby a snížit tak provozní náklady.

Akustická průmyslová kamera Fluke ii900

Plyn, stlačený vzduch a vakuové systémy jsou důležitým zdrojem zpracované energie pro průmyslová zařízení. V moderních továrnách je tento typ energie potřebný všude - k provozu strojů, nástrojů, robotiky, laserů nebo k přemisťování produktů. Proto je tlaková ztráta v těchto systémech nákladným odpadem.
Zjistěte, jak tato nová akustická průmyslová kamera vizuálně zobrazuje úniky jako zvukové obrazy.

SPRÁVA DAT

SPRÁVA DAT ZE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Monitorování stavu strojů a zařízení díky využití dat má pozitivní dopad na životnost strojů a umožňuje drobné opravy během výrobních operací s co nejkratšími prostoji.

Produkty v níže vybraných kategoriích Vám umožní sběr a správu dat, která jsou nezbytná k zajištění plynulosti výrobního procesu.

EcoStruxure od Schneider Electric

Zjistěte, jak společnost Schneider Electric podporuje digitální transformaci průmyslové automatizace.
Díky architektuře EcoStruxure společnosti Schneider Electric jsou technologie a software IIoT k dispozici pro inteligentní výrobu. To otevírá nové obchodní příležitosti pro výrobce strojů a zařízení.

KONTROLA SNÍMAČI

MONITORING A KONTROLA DÍKY SNÍMAČŮM

Snímače poskytují možnost předpovídat poruchy, monitorovat úroveň a zvyšovat výkon pro vytváření inteligentních továren. Přesná měření v drsných podmínkách jsou pro výkon zásadní.

Podívejte se na naši řadu snímačů, kterou jsme rozšířili o další typy zařízení a procesů.

Fotoelektrické snímače Omron E3AS

Nová řada E3AS umožňuje zcela nové způsoby použití reflexních fotoelektrických snímačů. Snímače E3AS poskytují nejdelší snímací vzdálenost ve své třídě - 1 500 mm. Kombinují malé rozměry a snadné použití.Vysoce spolehlivá detekce lesklých, nerovných a průhledných předmětů. Povrchová úprava proti nečistotám snižuje frekvenci čištění na snímací ploše. Podívejte se na video a dozvíte se více.


Naši přední dodavatelé pro údržbu a opravy

Podívejte se do databáze nejnovějších článků na naší platformě pro inženýry