Nedávno hledané

  Recyklace

  Recyklace je jednou z cest šetření omezenými přírodními zdroji a snižování škodlivého vlivu na životní prostředí.

  Díky recyklaci také snižujeme spotřebu surovin, jejichž zdroje jsou omezeny, a emisi škodlivých látek do prostředí. Recyklace představuje důležitý prvek ekonomiky rozvinutých zemí, protože umožňuje vytváření nových produktů při použití výrazně menšího množství surovin a energie.

  RS půsoví v souladu s ustanoveními zákona o recyklaci obalů, použitých baterií a elektrických a elektronických zařízení.

  Naše certifikáty:

  PAMATUJME:

  Použitá zařízení nebo baterie nevyhazujte společně s komunálním odpadem!

  Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na zařízení, obalu nebo dokumentech k němu připojených znamená, že se výrobek nesmí vyhazovat s běžným komunálním odpadem.

  Spotřebitelé mohou odevzdat použité baterie na jednom z tisíců sběrných míst, jejich seznam lze najít zde: https://mapa.ecobat.cz/

  Spotřebitelé jsou povinni odevzdat vysloužilá EEZ na jednom z tisíců sběrných míst, jejich seznam lze najít zde: https://www.retela.cz/registr