Nedávno hledané

  Nebezpečné zboží

  Existují 2 skupiny nebezpečných výrobků. Zboží může být nebezpečné buď pro dopravu nebo zásobování nebo pro dopravu i zásobování.

  Výrobky nebezpečné pro dopravu

  • představují riziko při pevninské, námořní a vzdušní dopravě
  • vyžadují speciální balení, označení a dokumentaci v závislosti na výrobku a způsobu dopravy
  • příklady výrobkových kategorií (lithiové baterie, olověné akumulátory, zařízení obsahující baterie)

  Výrobky nebezpečné pro zásobování

  • mohou představovat hrozbu pro lidské zdraví nebo životní prostředí
  • vyžadují bezpečnostní listy (Safety Data Sheets = SDS) a štítky v místním jazyce, které popisují opatření pro prevenci nebo minimalizaci škodlivých účinků daného nebezpečného výrobku pro lidské zdraví nebo životní prostředí.
  • tyto výrobky jsou klasifikovány podle nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), které doplňuje nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH).
  • příklady výrobkových kategorií (lepidla, aerosoly, barvy, silikony, odmašťovače)

  Jaká je dodací lhůta nebezpečných výrobků?

  Dodací lhůta nebezpečných výrobků je 3 - 6 pracovních dnů.

  Jak lze poznat nebezpečné výrobky na našich webových stránkách?

  Tyto výrobky jsou v našem sortimentu speciálně označeny.

  Poznámka

  Ke všem výrobkům nebezpečným pro zásobování dodáváme bezpečnostní listy a štítky v českém jazyce, které vám pomohou dodržet bezpečnostní opatření. Bezpečnostní listy vám dodáme pouze u první objednávky. Na našich webových stránkách jsou k dispozici ke stažení.