MPN
Elektronické komponenty, napájení a konektory
Elektrotechnika, automatizace a kabely
Mechanické produkty a nástroje
IT, Zkušební a bezpečnostní vybavení

Testování a měření

Společnost RS Components nabízí širokou škálu testovacích a měřicích přístrojů používaných u elektrických a elektronických zařízení. Testování elektrických zařízení je základní činností u každého výrobku používajícího elektřinu. Testovací zařízení odhalí:

 • přetížení jakéhokoli obvodu nebo elektrického zařízení
 • lokalizuje jakákoli potenciální rizika úrazu elektrickým proudem nebo rizika požáru
 • identifikuje jakoukoli vadnou elektroinstalaci

Vzhldem k tomu, že chyby při měření mohou být velmi nákladné, je přesné měření velmi důležité. Důvěra v každé měření výrobcům šetří čas a peníze a zlepšuje kvalitu jejich produktů.

Typy jednotek měření

Mezi jednotky měření patří:

 • Energie – joul ( J)
 • Výkon – watt (W)
 • Elektromotorická síla – volt (V)
 • Síla elektrického pole – volt na metr
 • Elektrický odpor – ohm (Ω)
 • Elektrická vodivost – siemens (S)
 • Kapacita – farad (F)
 • Magnetický tok – weber (Wb)
 • Hustota magnetického toku – tesla (T)
 • Indukčnost – henry (H)
 • Síla magnetického pole – ampéry na metr
 • Magnetomotorická síla – ampér (A)

Testovací a měřicí zařízení se používají v různých oblastech k měření a analýze mnoha typů zařízení:

 • Elektronická zařízení
 • Elektrická zařízení
 • Výzkumné laboratoře
 • Analýza materiálů
 • Výroba a analýza částic

Rozsah měřicích a měřicích přístrojů

 • Ohmmetry – měření odporu komponentů
 • Ampérmetry – měření proudu

 • Měřiče kapacity – měření kapacity komponentu
 • Měřidla EMF – k měření elektronických a magnetických polí
 • Generátory signálu – generují signály pro účely testování
 • Osciloskopy a čítače kmitočtů – slouží k produkci signálů a následnému měření odezvy testovaného objektu.
 • Ampérmetr – měření proudu
 • Měřidla LCR – měření indukčnosti, kapacity a odporu komponentů
 • Multimetr – univerzální přístroj měří napětí, proud a odpor
 • Detektory vysokého napětí
 • Co je třeba zvážit

  To, jaký typ testovacího a měřicího vybavení je potřebný, závisí na testovaných materiálech a na tom, jaké vlastnosti musí být změřeny. Klíčovými faktory jsou také velikost, odolnost, možnost přepravy a náklady.

  Co je kalibrace?

  Kalibrace je porovnání testovacího přístroje s přesnějším standardem, který může zajistit přesnost přístroje. Společnost RS nabízí skvělou službu v oblasti kalibrace:

  • Nově zkalibrované zařízení připravené k použití
  • Servisní služba zajišťující opakovanou kalibraci
  • Laboratoř akreditovanou podle UKAS
  • Rychlé provedení a dodávky