Řídicí jednotky vlhkosti a tlaku pro elektronická zařízení

Společnost RS Components dodává produkty pro řízení vlhkosti a tlaku v rámci elektronických systémů a skříní. Dodáváme produkty jako prvky tlakové kompenzace, vypouštěcí zátky, hygrostaty a indikátory vlhkosti, které pomohou chránit vaše elektronická zařízení a udržet je v provozuschopném stavu.